APICEM

AcronymDefinition
APICEMAssociation pour la Promotion de l'Informatique et de la Communication En Médecine
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Kollmann, cui proxima, sed foliis plus numerosis, laminis foliorum angustioribus, supra apicem versus glabris, marginibus spinis sparse dispositis, floribus minoribus et plus mumerosis, petalis brevioribus et ovulis apiculatis differt.
La carta del Papa Sixto III (432-440) a los obispos de Oriente proporciona un ejemplo, en latin y en griego, de una <<carta de entronizacion>>, por medio de la cual el Papa daba noticia a las Sedes mas importantes de su eleccion y consagracion: << Gratias habentes Dei nostri circa nos humanitati, quod eo tempore quo nos ad supremum sacerdotii apicem vocare dignatus est, concessit nobisnecessario ad vestram fraternitatem per has litteras dedimus testes ordinationis nostrae ([TEXTO IRREPRODUCIBLE EN ASCII])>> (46).
Latin diagnosis: Venae in transsectione folii fasciculis fibrarum epidermides ambo non contingentibus; fibres 4- vel 5-meri staminibus 2 vel 4; ovarium biloculare ovulis in quoque loculo solitariis ad apicem affixis; stylus haud impressus; fructus drupaceus.
Subfrutex usque 65 cm altus sparse ramosus; folia fere omnia opposita petiolis 1-10 mm longis, laminae anguste lanceolatae vel lineares 2.5-9 cm longae, 0.3-0.7(-1) cm latae, apice acutae vel obtusae, basi cuneatae, margine integro vel sparsim serrulato, triplinervatae, strigulosae, supra virides, infra pallide virides; capitula solitaria, pedunculi 2-19 cm longi ad apicem turbinati; phyllaria 7-9 valde inaequilonga, longiora 4-8 mm longa, strigulosa; flores radii (6-)8, ligulis 7-14 mm longis, 5-7 mm latis, luteis; flores disci 50-90, corollis 2.2-3.7 mm longis luteis; achaenia pallida vel nigricantia, oblonga vel obovata, radii 2-2.8 mm longa, disci 2.8-3.1 mm longa, pappus absens.
krisgreeniae Leme, cui proxima, laminis foliorum angustioribus, basin versus distincte angustatis, transversin perinconspicue nervatis, marginibus basin versus sparse spinulosis, inflorescentia bipinnata vel interdum inconspicue tripinnata, prope apicem substellata, fasciculis primariis basalibus floribus minus numerosis et sepalis longioribus differt.
Squamae nectariferae ovatae, apicem versus emarginatae, albae, 5 mm longae, 8 mm latae, 5 mm profundae, basi incurvatae, apice conspicue incrassatae, leviter recurvae, dorso filis tribus 3-4 mm longis, filiformibus instructae.
Herba lithophytica, acaulis, rosulata, florens usque ad 1.5 m alta; folia numerosa, vaginae distinctae, oblongae, 7-20 cm longae, 10-11 cm latae; laminae anguste triangulares, 68-75 cm longae, 6.5-7.5 cm latae; pedunculus erectus, teres, 40-60 cm longus, inflorescentia 2-3 ramifera, spicae peranguste oblongae usque ad lineares, 12-30 cm longae, 1.4-1.5 cm latae, bracteae florales roseae, imbricatae, oblongoellipticae, 4.3-4.5 cm longae, 1.5-1.7 cm latae, ecarinatae, praeter apicem albo-lepidotae; flores distichi, petala violacea, spathulata, 4.8-5.6 cm longa, 9-11 mm lata; stamina et stylus exserta.
squarrosa Mez cui affinis, sed scapo dense albo-lepidoto, bracteis scapalibus suberectoascendentibus haud imbricatis, inflorescentia breviora, bracteis floriferis dense albo-lepidotis marginibus prope apicem remote et irregulariter denticulatis, sepalis dense albo-lepidotis et ovario dense albo-lepidoto differt; A A.