ARDD

AcronymDefinition
ARDDAlberta Renewable Diesel Demonstration (Canada)
ARDDAcadiana Regional Development District (Louisiana)
ARDDAgriculture and Rural Development Department (various locations)
ARDDAnimal Resources Development Department (India)
ARDDAutomatic Roller Detent Decoupler (aviation; helicopters)
ARDDAuxiliary Repair Dry Dock
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r dyddiadur yn cofnodi'r blynyddoedd rhwng 1754 ac 1772 ac yn trafod newid yr ardd yn Henblas a'r planhigion a dyfwyd yno ynghyd a'r holl helbulon o geisio gwneud hynny.
Housing association Linc Cymru is developing the old Sunnyside council offices and magistrates' court in Bridgend and plans to add further housing on the Ty'r Ardd site.
Does dim patrwm, dim cynllun mae e'n lico'r lliwiau ac yn llenwi ei ardd gyda lliw.
Mae hi bellach yn haf, a'r ardd yn gyforiog o flodau a phlanhigion yn llawn dwf ac yn llawn lliw.
Meddai Aled: "Ar fore Gwyl San Steffan, daeth llif anferth drwy ganol Gardd Cadnant, bwrw'r wal i lawr a difetha'r ardd yng ngwaelod y dyffryn wrth i lif o gerrig a mwd ddisgyn.
C Pa mor bwysig ydi rhaglen fel Byw yn yr Ardd? A Mae Byw yn yr Ardd yn tynnu sylw at arddio.
O ddydd i ddydd mae Iwan yn gweithio fel Swyddog Bywyd Gwyllt gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, ac mae'n awyddus i drosglwyddo'r gwerthoedd gwyrdd y mae o'n eu hybu o fewn y swydd honno i'w ardd ei hun.
Yn y bennod ddiweddaraf o Byw yn yr Ardd, mae'n ymuno e Bethan Gwanas yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol i egluro athroniaeth a symbolaeth gardd Zen ac i ddangos ei feistrolaeth o'r grefft Gung Fu.
Mae'r briallu yn yr ardd yn hardd odiaeth ond mae'r rhai gwyllt ar y cloddiau yn harddach ac mae'n nhw wedi bod yn un cwrlid ir ar hyd Lon Capel eto eleni.
MAE Sioned Edwards yn wyneb cyfarwydd i wylwyr S4C fel cynllunydd blodau, ond mae gan Sioned her arall y dyddiau yma wrth droi hanner acer o gae ger ei thy fferm yn ardd lysiau, ffrwythau a blodau.
Byw yn yr Ardd (S4C, 9pm) Ar Byw yn yr Ardd heno bydd Bethan Gwanas yn Abertawe i weld sut mae cae pl-droed eiconig y Vetch wedi cael ei drawsnewid yn ardd lysiau gymunedol.
Does dim patrwm, dim cynllun mae | Aled Samuel e'n lico'r lliwiau ac yn llenwi ei ardd gyda lliw.