ARMAT

AcronymDefinition
ARMATAntiradiation Missile (French)
ARMATAdvance Radiological Monitoring and Assessment Team
References in periodicals archive ?
In view of this, equal skepticism should perhaps be given to reports that Iraq has received Matra's ARMAT antiradiation missile.
lo die proppasat a les vuit hores apres mig dia estant la senora muller de mossen Joan de Gualbes companyo nostre ensems amb lur filla en la torre de la viuda Sorts situada en la parroquia de Sarria es entrat en dita torre Gaspar Burgues donzell amb 40 o 50 homens armats ab ballestes y forcivolament y rossegant sen ha aportada la dita filla .
Llur relacio amb el rei segurament passava a traves d'una infeudacio que es trasllueix en el servei obligatori de contribuir amb cavalls armats a la defensa de l'illa" (p.