ARNAT

AcronymDefinition
ARNATAustralian Research Network for Algal Toxins
References in periodicals archive ?
71 Thomas Arnat to the Directors of the Bank of Baltimore, Philadelphia, 14 Sept.
Ches i ddim defnyddio'r gair 'jaden' er enghraifft, achos nid pawb sy'n gyfarwydd a'r term, a bu raid i mi gega dros beidio a throi 'plastars' yn 'plaster',' 'sbia adre' yn 'sbia arnat ti dy hun' ac ati, a bu cryn drafod ar 'gwylltio'n gacwn' neu 'gwylltio'n gaclwm.' Y cynta fydda i'n ei ddeud a do'n i rioed wedi clywed am y llall.
Mae pobl yn poeri arnat ti, ac rwyt ti'n cael dy adael ar dy ben dy hun, heb ffrindiau...
Wrth roi oriawr am dy arddwn, dwi''n ymwybodol mod i''n rhoi hual go drwm arnat.
Il [euro]u[c]tait [euro]u peine 8h30, hier, lorsque la Protection civile a [euro]u[c]t[euro]u[c] appel[euro]u[c]e [euro]u la rescousse pour d[euro]u[c]gager et secourir des voyageurs bloqu[euro]u[c]s dans des autocars assurant les grandes lignes via S[euro]u[c]tif, telles que Biskra-Chleff, Skikda-Alger et Annaba-Alger rest[euro]u[c]s bloqu[euro]u[c]s du cot[euro]u[c] dae1/4aoAin Arnat sur la RW 140, le tron[euro]uA*on menant vers lae1/4aoautoroute.
Da ferch, bendith arnat ti" Roedd yn byw ei egwyddorion.
"Mae o'n effeithio arnat ti; dw i'n gweld ol-fflachiadau hyd heddiw.
C Wrth deithio drwy India, beth a greodd yr argraff fwyaf arnat ti?
En raison du manque d'eau au niveau des forages, du barrage d'Ain Zada, alimentant les communes de Setif, El Eulma, Bougaa et Ain Arnat ainsi que de l'Oued Berd, fournisseur secondaire d'eau potable pour plusieurs localites, des instructions ont ete donnees par le wali de Setif, Nacer Maskri, aux services concernes pour faire face a cette situation.
Tynnu coes ysgafn ydi hynny i fod, fe ymddengys, ond mae'r neges yn glir er hynny: os nad wyt ti wedi priodi, mae rhywbeth yn bod arnat ti.