ASEND

AcronymDefinition
ASENDAdvancing Science Excellence In North Dakota (University of North Dakota)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mark Nichols and Erica Morlok are psychological technicians and Karen Liston is the ASEND program coordinator at the Utah State Prison in Draper.
veebruaril 1933 avaldas Postimees juhtkirja, milles raagiti Vaikeliidu konsolideerumisest ja muutunud valispoliitilisest olukorrast ning deklareeriti, et ajalugu ja geograafiline asend nouavad ka Balti riikide koostood.
ASEND her a note, explain why and say if it would be any help at all, you're there to talk.
Viimase asend ja kalle (0,082 m/km) kaugus-korgusdiagrammil on teisi rannapindu arvestades sobivad.
aastal nimetatud kabel vois paikneda eraldiseisva hoonena, kuid olid siiski seisukohal, et tegemist oli pigem kiriku juurdeehitusega, in cimiterio tahistas vaid kabeli paiknemist surnuaiapoolsel kuljel, sest toonast markuse kirjutajat ei huvitanud ehitise tegelik asend. (10) Selle arvamusega ei saa noustuda, sest vikaariate fuusiline asupaik on allikates vaga selgelt fikseeritud, paiknedes enamasti kirikutes.
ASEND a polite but strongly-worded letter of complaint to company HQ in Luton, ask if your model has a historical problem (maybe it was subjected to a recall you're not aware of) and ask what it's going to do about this potentially lethal incident.
ASEND a cheque for pounds 5 made payable to HM Paymaster General to York Probate, Sub-Registry, Duncombe Place, York, YO1 2EA.
Kolmiku oiglus-vabadus-vordsus (35) asend alusvaartuste konstellatsioonis on muutunud (joon 3).