ATEB

AcronymDefinition
ATEBAward Term Evaluation Board
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Sloganau nid rhesymeg nac unrhyw ffurf o ateb. 'We voted to leave, just get on with it' medda un ar ol y llall ar vox pops y cyfryngau heb unhryw syniad beth oedd 'it'.
"The Ateb portfolio is aligned with our ambitions to support long-term pharmacy growth, bringing a suite of technologies that enable pharmacies to efficiently elevate the care they provide their patients," says Troy Hilsenroth, vice president and general manager of the medication adherence division at Omnicell.
Ateb provides interactive voice response (IVR) solutions for pharmacies.
Medication company Omnicell (NasdaqGS:OMCL) revealed on Wednesday the completion of the acquisition of Ateb Inc, together with its Canadian affiliate, Ateb Canada Ltd, for a purchase price of approximately USD41m, including cash-on-hand.
"Faint?" "Ym, ym pum deg a thri, Mr Lloyd W an." Holodd enw'r fferm drachefn, a minnau'n ateb yn aneglur eto, nes bod yr hen gyfaill bron a tharo'r to erbyn hyn.
For more information contact Ateb at (877) 776-2832 or www.ateb.com; NDCHealth at (800) 778-6711 or www.ndchealth.com; and HHP at (800) 782-4263 or www.handheld.com.
os nad y'n nhw, maen nhw wedi joio." Timau o dafarn Y Royal Oak, Felinfoel; Clwb Godre'r Graig, Ystalyfera; a Chlwb Cwmparc, Cwm Rhondda fydd yn cystadlu yn y rhaglen gyntaf, gyda dau o bob tim yn ateb y cwestiynau a dau yn taflu'r dartiau.
Dim ond pedwar ateb a gaiff, Dafydd Wigley, Dafydd Elis Thomas, Neil Kinnock a John Morris Ymhlith yr ohebiaeth, mae taflen denau Saesneg, 'Nodiadau i bobl efo teulu neu ffrindiau yng ngharachar'.
has agreed to acquire Ateb Inc., a specialist in patient care and medication synchronization solutions for retail pharmacies, for $41 million in cash.
M2 PHARMA-April 29, 2016-Pharmacy First to Offer Ateb Medication Synchronization Solution to Members
Roedd wyth o bobl yn bresennol a derbyniwyd wyth ateb gwahanol.
Mae'r ateb yn un annisgwyl - Ceiriog ei hun a gyfansoddodd yr englyn, ac mae i'w ganfod yn Y Flodeugerdd Englynion (golygydd Alan Llwyd, 1978) o dan y teitl Ei Feddargraff ef ei Hun.