ATTS

AcronymDefinition
ATTSAutomatic Tape Tuning System
ATTSAutomatic Tape Time Select
ATTSAdvanced Text To Speech
ATTSActive Torque Transfer System
ATTSAmerican Temperament Test Society, Inc. (temperament evaluation of dogs)
ATTSAdvanced Telescope Tracking System (software)
ATTSAuto Teile Tuning Shop
ATTSAir Technical Training School (Thailand)
ATTSAdvanced Torque Transfer System (automotive)
ATTSAssociazione Torinese Tram Storici (Turin, Italy)
ATTSApex Telecommunications Training Solutions
ATTSAdrift Topic Tutorial System
ATTSAmerican Tax Token Society
ATTSAutomatic Test Technology Standards
ATTSAgricultural Tailgate Training Safety
ATTSAutomated Tire Tracking System
ATTSAssociation for Textile Technical Study
ATTSAT&T Solutions
ATTSActive Tuning Test Sets
ATTSAutomated Test Technology Standards
ATTSAdministrative Trade Training School (Pakistan)
ATTSAutomated Tank Target System
ATTSAcquisition Training and Tracking System
ATTSAmerican Telephone and Telegraph Solutions
ATTSAdvanced Total Transmission Services, Corp.
ATTSArkhangelsk State Technical University
ATTSAutomotive Technical Teaching Standards
ATTSAltus Thermal Training Suit
ATTSAgency Technology Transfer Staff
ATTSAddicted to the Stick
ATTSA Time to Smile (program for minority and underprivileged girls; Santa Rosa, California)
ATTSArkansas Technology Transfer Society
ATTSAll Types Transportation Services, Inc. (est. 1999)
References in classic literature ?
All fears for Sophia being now removed, Jones became the object of the squire's consideration.--"Come, my lad," says Western, "d'off thy quoat and wash thy feace; for att in a devilish pickle, I promise thee.
Patienten vardas vid olika instanser och avdelningar, vilket medfor att helhetsbilden kring patienten minskar eller heit uteblir (12).
Tidigare studier visar att patienten foredrar vardmoten som baseras pa PNV (3).
Sjukskoterskan maste ha tid for att kunna bemota patientens svar och skapa en god vardrelation som framjar halsa.
Tva av dessa enheter samtyckte att medverka och tre tackade nej till medverkan pa grund av hog arbetsbelastning.
Samtycke undertecknades vid intervjutillfallet, som agde rum pa respektive barnhalsovardsenhet/barnavardscentrai och information erholls om att de inspelade intervjuerna och ovrigt material skulle hanteras konfidentiellt.
Syftet med studien ar att beskriva vilka strategier foraldrar har for att hantera vardagslivet tillsammans med sin psykiskt sjuka son eller dotter.
Inklusionskriterier var att foraldrarna skulle ha en son eller dotter som hade uppnatt sju ars alder och som de vardade i hemmet.
Syftet med studien var att beskriva bakteriekontamination pa iordningsstallda sterila operationsdukningar och effekten av overtackning med steril duk i 15 eller 24 timmar.
Designen valdes for att efterlikna en klinisk situation (13) dar det av praktiska skal och for patientens sakerhet ibland snabbt behovs tillgang till en steril och saker i forvfig iordningsstalld operationsdukning.
En teoribaserad dataanalys genomfordes utifran Crabtree och Millers (13) beskrivning, vilket innebar att en kodningsmanual utarbetas fran tidigare forskning, teoretiskt perspektiv eller en preliminar genomgang av materialet.
Genom att ateranvanda tidigare insamlat material okas kunskapen om deprimerade mammor och omvardnaden kan utvecklas utan att ny datainsamling kravs fran denna sarbara grupp.