AWCH

AcronymDefinition
AWCHAssociation for the Welfare of Child Health (Westmead NSW, Australia)
AWCHAssociation for the Wellbeing of Children in Healthcare (formerly Association for the Welfare of Children in Hospital; Australia)
AWCHAdelaide Women and Children's Hospital (Australia)
AWCHAvenueWest Corporate Housing, Inc. (Denver, CO)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The AWCH sits in barangays Magnas, San Miguel and Linao, in the municipality of Adams and covers a total land area of 3, 253.26 hectares.
"Mae Malcolm yn llawn awch a brwdfrydedd ac yn teimlo balchder o gael cynrychioli Pen Llyen, tra bod Aled yn solet iawn, ac fel ffarmwr defaid a bff mae ganddo gefndir a phrofiad eang."
Dyn sydd ag awch ar lafn ei fwyell, ac awch fwy fyth i gipio pencampwriaeth bwyellu'r byd ydy Elgan Pugh o Lanuwchllyn.
MAE cyn-flaenasgellwr Cymru, Dafydd Jones, yn credu nad oes digon o awch wrth ymosod gan y Llewod i wir fygwth y Crysau Duon ar eu taith yn Seland Newydd.
Mae yna awch yn y chwarae achos bod y ddwy wlad yn hen elynion ar y cae rygbi.
Prynodd garafan, a sylweddoli os oedd o'n mynd i foddhau'r awch i deithio, y byddai ganddo chwe merch yn gynffon.
Mae'n dangos mor ddi-glem yw cymaint o arweinwyr ein cyfryngau a sut mae'r awch am soundbite yn arwain pawb tua'r gwaelod.
"Mae'r Gweilch yn ei chael hi'n anodd cael hyd i rythm ac awch yn eu hymosod ar ol mabwysiadu arddull chwarae fwy agored.
Ac eto, bydd rhywbeth cyfarwydd am glywed yr anthem syfrdanol o nawddoglyd - bydd siwr o gorddi a chodi awch chwaraewyr Cymru ar gyfer y frwydr holl bwysig.
Awch y banciau hyn am elw sydd wedi creu'r argyfwng yr ydym ynddo.
Ac mi roedd mam yn iawn - roeddem yn eu bwyta gydag awch ddydd Nadolig - a'r rheiny yn eithriadiol o flasus.
Pen Talar (S4C, 9pm) Mae'n anodd bod yn arwr mewn cenedl ar ei chythlwng, pan fo'r dosbarth canol yn ddigon hapus i orffwys yn eu bywydau cyffyrddus, heb awch i gwestiynu'r drefn.