AWDL


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
AWDLAverage Working Days Lost (UK)
AWDLAdvanced Weapon Data Link
AWDLAviation Weather Development Laboratory
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bydd y rhaglen yn dilyn hynt Hedd Wyn o ardal Trawsfynydd i Litherland ger Lerpwl, lle cafodd ei hyfforddi gan y fyddin; ac yna ymlaen i Flechin yn Ffrainc lle anfonodd ei awdl i'r Eisteddfod; ac i ardal Ieper yng Ngwlad Belg lle bu farw.
Nid yw'r awdur yn osgoi trafod helynt Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi, pan ddaeth Dic yn fuddugol gydag awdl "Y Gwanwyn", ac yntau wedi torri rheolau'r gystadleuaeth.
Rhai wythnosau yn ddiweddarach, yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw, cyhoeddwyd mai Hedd Wyn a oedd wedi ennill y gadair gyda'i awdl ingol 'Yr Arwr'.
Darlledir y rhaglen ar S4C nos Fercher 6 Medi, sef can mlynedd i'r diwrnod yr enillodd y bardd ei gadair am ei awdl i'r 'Arwr', yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917.
Braf yw gweld bod y ddwy awdl yn cael eu cynnwys yn y gyfrol hon, ac wrth ddarllen trwyddynt rhyfeddwn at eu cynganeddu cywrain a'u heglurder.
Roedd y bardd buddugol, Taliesin o Eifion, Thomas Jones, wedi marw y noson yr anfonwyd ei awdl i Wrecsam, yn l y stori, a'i eiriau olaf oedd "Ydyw'r awdl wedi ei danfon yn saff?" Fel sy'n nodweddiadol o arddull papurau'r cyfnod, mae'r adroddiad a geir ym Maner ac Amserau Cymru ar 30 Awst 1876, yn hynod o emosiynol a lliwgar, gan ddweud y byddai pobl yn dal i hel atgofion am Eisteddfod 1876 ymhen hanner can mlynedd, oherwydd y Gadair Ddu.
A siwr o fod, yn y Babell Len, ar y Talwrn, efo'r Awdl neu rai o'r cerddi a wel olau dydd yn ystod yr wythnos, bydd yna ddifaru fod yr iaith Gymraeg yn colli tir cymaint.
Fyth ers i Hedd Wyn ennill ar yr awdl ym Mhenbedw yn 1917, tyfodd y gadair yn symbol eiconig i'r Eisteddfod Genedlaethol, ac yng ngolwg llawer, hon yw'r brif wobr a gysylltir a'r brifwyl.
Dyma fardd Awdl yr Haf, y gerdd Eifionydd, a'r Englynion Coffa Hedd Wyn.