AWDL


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
AWDLAverage Working Days Lost (UK)
AWDLAdvanced Weapon Data Link
AWDLAviation Weather Development Laboratory
References in periodicals archive ?
AWDL is designed with Adicom's proven Amptenna(TM) radio architecture to provide frequency flexibility and operator configurable QoS capabilities.
Yna cawn ddetholiad o'r gyfrol Canu'n Iach (1987), ac yn yr adran hon y gwelir y ddwy awdl genedlaethol fuddugol.
Fe'i henillwyd gan Evan Jones am ei awdl 'Y Cenhadwr', a Iolo Caernarfon a enillodd y Goron am ei bryddest ar Dewi Sant.
6 km of sewage reconciliation means AWDL, 2 RRB and street furniture - site supervision.
Enillodd Hedd Wyn y Gadair yn Eisteddfod Penbedw ym 1917 am ei awdl, Yr Arwr, ond cafodd ei ladd ym Mrwydr Passchendaele chwe wythnos cyn iddo gael ei gyhoeddi'n fuddugol.
Or push yourself to complete an Awdl for the National Eisteddfod?
Rhai wythnosau yn ddiweddarach, yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw, cyhoeddwyd mai Hedd Wyn a oedd wedi ennill y gadair gyda'i awdl ingol 'Yr Arwr'.
Including engineering structures BW 1155 / 22A (underpass Wirtschaftsweg), BW 6:01 (underpass Meynbach), BW 6:02 (overpass Wirtschaftsweg), 6:03 BW (transfer Wildwechsel) and 1 PWC system (without construction), 5,6 km of sewage Reconciliation means AWDL, 2 RRB and street furniture.
Dydw i ddim wedi dod ar draws cerdd sy'n cyfleu plentyndod yn well, er fod Gerallt yn Gymraeg wedi rhoi'r un wefr i mi ar gychwyn ei awdl, 'Yr Afon.
Ond mae'r awdl eleni yn Aberteifi o'i chorun i'w sawdl, wrth i'r bardd geisio rhyw loches lle y caiff ddarganfod a diogelu ei Aberteifi bersonol ef, a hynny ynghanol holl gymhlethdod cymdeithasol a diwylliannol y dre hanesyddol hon heddiw.
Roedd y bardd buddugol, Taliesin o Eifion, Thomas Jones, wedi marw y noson yr anfonwyd ei awdl i Wrecsam, yn l y stori, a'i eiriau olaf oedd "Ydyw'r awdl wedi ei danfon yn saff?
Yn gymysg a'r atgofion doniol, rhoddodd Jim werthfawrogiad campus o farddoniaeth Jams gan fanylu ar ei awdl 'Yr Alwad' a enillodd iddo'r Gadair yn Eisteddfod y Fflint, 1969.