AWDL


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
AWDLAverage Working Days Lost (UK)
AWDLAdvanced Weapon Data Link
AWDLAviation Weather Development Laboratory
References in periodicals archive ?
Yna cawn ddetholiad o'r gyfrol Canu'n Iach (1987), ac yn yr adran hon y gwelir y ddwy awdl genedlaethol fuddugol.
We are concerned that such weapons may reach terrorist groups who will be capable of occupying the capital Sana'a in one night with such advanced military equipment," said bin Awdl.
An awdl is a long poem in the traditional Welsh metres.
Fe'i henillodd am ei awdl, Patagonia, yn 1964, ac mae'n debyg mai am ei waith yn ysgrifennu am y wlad honno y daeth y bardd yn fwyaf enwog.
The Harris-built AWDL is instrumental in providing a man-in-the-loop visual link between the control aircraft and the launched missile.
AWDL is designed with Adicom's proven Amptenna(TM) radio architecture to provide frequency flexibility and operator configurable QoS capabilities.
Yn gymysg a'r atgofion doniol, rhoddodd Jim werthfawrogiad campus o farddoniaeth Jams gan fanylu ar ei awdl 'Yr Alwad' a enillodd iddo'r Gadair yn Eisteddfod y Fflint, 1969.
Ond mae'r awdl eleni yn Aberteifi o'i chorun i'w sawdl, wrth i'r bardd geisio rhyw loches lle y caiff ddarganfod a diogelu ei Aberteifi bersonol ef, a hynny ynghanol holl gymhlethdod cymdeithasol a diwylliannol y dre hanesyddol hon heddiw.
The winning poet, Thomas Jones, had died on the evening his work had been sent to Wrexham, and his final words were, "Has the Awdl been sent safely?
a Dic Jones wedyn yn cychwyn ei awdl i'r Cynhaeaf drwy ddatgan: Coed Mihangel yn felyn A'i niwl glas yng ngil y glyn Mae Gwyl San Mihangel ar 29ain Medi, a'r hyn fel arfer y cyfeirir ato fel ha' bach Mihangel ydi cael sbel o dywydd braf ar ol i'r tywydd droi ar ddiwedd haf, ond rywsut ddigwyddodd mo hynny eleni.
Ceri Wyn Jones' winning Awdl (a long poem in various forms of strict metre verse) will be particularly debated, as one of the competition's three judges, Alan Llwyd, a respected poet and critic, refused to recognise it as a winner.
Fe'i henillwyd gan Evan Jones am ei awdl 'Y Cenhadwr', a Iolo Caernarfon a enillodd y Goron am ei bryddest ar Dewi Sant.