AYYB

AcronymDefinition
AYYBAc Yn Y Blaen (Welsh: Et Cetera)
References in periodicals archive ?
Yn ol y Daily Express ayyb dyma'r gelynion pennaf, y Mods a'r Rocyrs, ond go iawn, ar lawr cefn gwlad Cymru roedd pawb wedi mynd i'r un ysgol, yn byw yn yr un pentref - efallai fod ganddynt eu caffis a'u jiwcbocs o ddewis ond doedd dim cwffio ar strydoedd Caernarfon.
Mae 'na sawl rheswm am y diffyg - costau a rheolau ayyb, ond all neb wadu fod y brwdfrydedd a'r gynulleidfa'n broblem.
Dwi'm yn defnyddio cymaint hynna o ddwer (dwi'n ofalus iawn gan nad oes sicrwydd bod gen i ddigon o ddwer yn y lle cynta!), a dwi'n prynu sebon golchi 'non-biological' a stwff 'eco' i llnau'r tye bach ayyb, gan nad ydi'r hen danciau yn gweithio os dach chi'n lladd y bacteria i gyd.
Dyna'r cwestiwn yn amlwg i Rhun, Albert, Leanne, Carwyn ayyb yng Nghymru yn sicr.
Maen nhw wedi llwyddo i berswadio rhai o'r cwmniau mwyaf, fel Phillips, Samsung, Hitachi ayyb i greu peiriannau tawelach.
Os ydach chi'n gyfarwydd 'r daith foreol i'r ysgol yna mi fyddwch chi'n gwybod yn iawn faint o waith yw hi i gael pawb allan o'r tye mewn pryd, dod o hyd i rywle i barcio ac yna hebrwng y plant ar draws ffordd brysur gyda'u bagiau, cotiau ayyb, cyn rhuthro i'r gwaith.
Doedd ond angen darllen broliant Huw Edwards (ia, yr Huw Edwards, Newyddion BBC ayyb) a sylwi ar y geiriau 'dyddiaduron teithio' i sylweddoli fod mwy iddi na'r hyn roeddwn wedi ei ddychmygu.
Yn hanesyddol fe wnaeth y teuluoedd yma eu cyfoeth ar gefn y werin bobl, chwarelwyr ardal Bethesda, mwyngloddwyr copr Amlwch ac yn sicr hefyd caethwasiaeth traddodiadol gyda siwgwr ayyb. Y ddadl yn syml yw fod yr hyn wnaethpwyd ganddynt yng Nghymru hefyd yn ffurf o gaethwasiaeth.
Ond yn l yr arbenigwr ar fagu plant, Dr Bryan Caplan, mae'n wastraff amser llenwi oriau hamdden plant gyda gwersi feioln, piano, dawnsio, Brownies ayyb. Mae'n debyg nad ydy'n gwneud iot o wahaniaeth pan mae'r plant yn oedolion.
O ystyried fod y rhan fwyaf o'r adeiladwaith wedi hen ddiflannu boed hynny yn ystod Gwrthryfel Glyndwr neu drwy ddirywiad arferol o goed yn pydru a tho yn disgyn ayyb, mae unrhyw olion yn mynd i fod yn agosach i'r hyn rwyf yn arfer ei weld yn fy swydd ddydd i ddydd - sef olion archaeolegol yn hytrach na adeiladau cyfan.
Roedd yr holl eirfa newydd: 'brood box', 'supers', 'crwybr', 'hive tool', 'varroa' ayyb wedi drysu mhen i, a do'n i'm eto wedi cael amser i ddarllen am wenyn yn iawn.
Fi sydd 'r dasg o drio cofio'r holl bethau eraill sy'n rhaid eu cael ar gyfer gwyliau dramor - pasborts, ewros, eli haul ayyb.