ADHV

(redirected from Aan de Hand Van)
AcronymDefinition
ADHVAan de Hand Van (Dutch)
ADHVAllgemeiner Deutscher Heilpraktikerverband / Harmony-Power-Schulen
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(2) Aan de hand van citaten en samenvattingen probeer ik de Stellingen van Adorno te presenteren en niet zozeer te bekritiseren.
Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's 'Europa und die Seeles des Ostens', Uitgeverij W.
Aan de hand van Leushuis is dat nu voor iedere geinteresseerde met weinig moeite--goede wandelschoenen en enig afzien--te ontdekken.
De opzet van deze bijdrage is, naast de poeticale opvattingen, de visie van De Coninck op de Zuid-Afrikaanse politiek en maatschappij te duiden aan de hand van expliciete uitspraken en autobiografische fragmenten uit het literaire oeuvre.
Aan de hand van oude foto's en films wordt een rondgang gemaakt langs belangrijke plekken in Sjahrirs leven.
Aan de hand van twee uiteenlopende voorbeelden onderzoekt dit artikel mogelijke verschijningsvormen van narratieve structuren en hun interactie met lyrische elementen in een specifieke tekstsoort: lange gedichten.
Dat het voor een breed, en dus niet uitsluitend een gespecialiseerd, lezerspubliek relevant kan zijn ook variante lezingen van gepubliceerde teksten in een leesuitgave aan te bieden, wil ik kort toelichten aan de hand van een concrete casus uit de poezie in Vlaanderen.
Deze perceptie van "permanently living elsewhere" en "everywhere is exile" (Dog Heart, 41) leidt ertoe dat Breytenbachs teksten aan de hand van het concept 'diaspora' benaderd kunnen worden.
Aan de hand van diens beroemd geworden colleges over de positie van de Amerikaanse Indianen deed zij een uitspraak ten gunste van de autochtone bewoners van de veroverde gebiedsdelen.
Aan de hand van twee concrete sprookjes, die in aanmerking komen voor opname in deze bloemlezing, laat ik in dit artikel een aantal pregnante vragen opduiken over de attributie van literaire kwaliteit, authenticiteit, morele waarden, de interpretatiemogelijkheden, de incompatibiliteit van sommige interpretaties, de verstaanbaarheid, de beeldvorming en rollenpatronen, de tol die betaald wordt bij het overbrengen op papier, bij vulgarisatie en popularisatie, de mogelijke groeibevorderende werking over culturele, generationele en gendergrenzen heen.