AYYB

(redirected from Ac Yn Y Blaen)
AcronymDefinition
AYYBAc Yn Y Blaen (Welsh: Et Cetera)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ar y pnawn Mercher, mae hi wedi mynd yn draddodiad i'r Nant wahodd nifer o bobl leol i ddarllen llyfr rydan ni wedi ei osod fel 'gwaith cartref ' i bawb ymlaen llaw, ac yna ei drafod un-i-un efo'r dysgwyr mewn system debyg i 'speed dating', sef rhyw chwarter awr efo un person cyn symud ymlaen i gael sgwrs debyg efo'r person nesaf ac yn y blaen. Wedyn, rydan ni'n hel pawb at ei gilydd i gael un grwp darllen mawr o 30+.
Nid oes gwir angen i'r darllenydd wybod popeth am bawb a dim ond cyfeirio at fagwraeth anffodus un o'r trosedddwyr, marwolaeth cariad yr Insbector ac yn y blaen wna'r awdur.
"Mae nifer fawr o'r cyhoedd wedi cysylltu i rannu eu hatgofion am gymryd rhan mewn cystadlaethau, ymddangos ar raglenni ac yn y blaen. Mae cymaint o bobl wedi cael perthynas agos iawn a'r sianel ar hyd y blynyddoedd fe fydd llawer o straeon twymgalon i'w mw ynhau ar S4C30."
| o dudalen 28 moethus roedd radio wedi eu gosod ac mi roeddech yn medru clywed Helo Bobol, Stondin Sulwyn, Talwrn y Beirdd ac yn y blaen. Neu gallech chwarae tapiau, a chofiaf fel yr oeddwn yn ymuno efo Jac a Wil a Hogia Llandegai, a Traed Wadin yn canu am y Scania fawr yn mynd fel bom.
Fe roddodd waharddiad ar ddyfrhau lawntiau, gerddi ac yn y blaen mewn rhannau o Loegr.
Dylid cofio hefyd fod y bandiau hyn i gyd yn rhan o''u cymunedau lleol ac yn cyfoethogi diwylliant eu hardaloedd drwy gynnal cyngherddau ac yn y blaen yn achlysurol drwy''r flwyddyn.
Mae'n rhaid eu bod wedi cyrraedd Ynysoedd Prydain efo dyfodiad derwen Twrci, oherwydd mae un genhedlaeth o'r gwenyn bob tro yn dodwy ar flodau derwen Twrci, a'r nesaf ar y derw mes di-goes (Quercus petrea; Sessile oak) neu derw mes coesynnog (Quercus robur; Pedunculate oak), wedyn 'nol at dderwen Twrci ac yn y blaen."
Cefais fy nghyfareddu gan y llifeiriant o enwau mor gyfoethog a ddefnyddiodd i ddisgrifio, ac mae'n werth eu hail-adrodd i'n hatgoffa beth mae naturiaethwraig o'i safon yn sylwi arno wrth fynd ar ei thaith a hyn ar ddim ond un maes yn unig, ac mewn un golofn yn unig o'i heiddo e.e Gweilch y Ddyfi; Sgrech y Coed; Briwydd y gors; telor yr hesg; y troellwr bach; llysiau'r milwr coch; pathew; dyfrgi; madfallod coed; mursennod yn hedfan ac yn y blaen.
Braf oedd gweld mor gwrtais oedd y plant hyen gyda'r rhai bach ac yn eu helpu i ddringo'r offer ac yn y blaen.
A diolch fod rhai fel John Elwyn wedi ysgrifennu eu hanes o achos gwelodd y rhai yna bethau cyn waethed os nad gwaeth na'r Rhyfel Byd Cyntaf, yn Ewrop, Gogledd Affrica, yr Eidal, Burma a'r Mor Tawel (Borneo ac yn y blaen).
Mae'r un gell yn dyblu i wneud dwy, y ddwy gell yn dyblu'n bedair, y pedair yn wyth, yn un ar bymtheg, yn ddeuddeg ar hugain ac yn y blaen, nes yn y diwedd fod yna bl o gelloedd wedi'u ffurfio.
Mae dros ugain o fyfyrwyr y brifysgol yn astudio pwnc amgylcheddol fel daearyddiaeth, bioleg, amaethyddiaeth ac yn y blaen, acmaent yn derbyn nawdd o pounds 1500 yr un fel rhan o'r cynllun.