ABCh

(redirected from Addysg Bersonol a Chymdeithasol)
AcronymDefinition
ABChAddysg Bersonol a Chymdeithasol (Welsh: Personal and Social Education)
ABChAmerican Board of Certified Haircolorists
ABChAlliance of Bay County Homeschoolers (Lynn Haven, FL)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r ffilm fer tair-ieithog yn rhan o weithdy awr o hyd ar thema 'Llinellau Cyffuriau' gaiff ei defnyddio mewn ysgolion gyda disgyblion ym Mlynyddoedd Saith, Wyth a Naw fel rhan o'r cwricwlwm Addysg Bersonol a Chymdeithasol a fydd yn cael ei dosbarthu gan Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY) ac sydd ar gael ar www.schoolbeat.org.
iach yn un o amrywiaeth eang o adnoddau a ddatblygwyd gan y Cynulliad i gefnogi Addysg Bersonol a Chymdeithasol mewn ysgolion ledled y wlad.