AHW

(redirected from Als Het Ware)
AcronymDefinition
AHWAdvanced Hypersonic Weapon (US Army)
AHWAnimal Health and Welfare
AHWAls Het Ware (Dutch: as it was)
AHWAuxiliary Health Worker (Nepal)
AHWAcutely Hazardous Waste
AHWAtomic Hydrogen Welding
AHWA Healthier Wisconsin (health initiative)
AHWAhnapee and Western Railway Company
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
De van de naderende verraad op de hoogte gestelde Wladek gaat met zijn voetbalteam naar Tsjecho-Slowakije en wordt daaruit als het ware gekatapulteerd naar zijn oom Jakub (in de tekst alweer consequent foutief weergegeven als Jakob), die om politieke redenen sinds de jaren vijftig in Zuid-Afrika woont.
Volgens Van Bruggen, die deel uitmaakte van de tweede generatie binnen de Tweede Taalbeweging, was het werk van Celliers, Totius en Leipoldt zo eerlijk en direct dat lezers die te jong waren om de Boerenoorlog zelf te hebben meegemaakt, deze dankzij deze gedichten als het ware toch konden ervaren.
Ze moeten als het ware de verantwoordelijkheid accepteren, de verantwoordelijkheid moet onvoorwaardelijk zijn.
Dit is als het ware het vertrekpunt voor het denken van de Franse filosoof.
Dit gevoel van eenzaam en uithuizig zijn wordt in de roman naar concrete situaties vertaald: bet verblijf in de gevangenis die bet proces van vereenzaming voortzet, de dood van de medegevangene die de aanzet vormt voor Diederiks reflecties over zijn eigen on-afheid, de onaangekondigde vrijlating waardoor hij als het ware op de wereld teruggeworpen wordt en last but not least de terugkeer naar de verlaten boerderij.
Want uiteraard moet ze enkele bladzijden later vaststellen, dat deze combinatie helemaal niet zo ongebruikelijk is, en dat die als het ware wordt belichaamd in de persoon van Gayatri Chakravorty Spivak: "Spivak is only one example of theorists who combine both of these academic disciplines in their work.
In een gedicht als Gorters "De stille weg" (in de bundel Verzen, 1890) "is het lyrisch moment als het ware [...] verhuld aanwezig" (Van Boven & Dorleijn, 1999:23).
In "Awater" verdwijnt de expliciete ik-verteller in de overgang naar de laatste laisse, terwijl in de andere twee gedichten de aanvankelijk verborgen verteller zich vooral aan het slot met enkele persoonlijke (metafictionele) overwegingen onverwacht juist op de voorgrond van de vertelling dringt en zich als het ware van zijn lyrische kant laat zien.
Die twaalf "ruischaards" daar op een helling bij het Lijsternest tilt hij op tot oudtestamentische aartsvaders, als het ware gecanoniseerd uit kracht van hun oerwereldlijke majesteit.
In het woord vooraf benadrukte hij, als het ware om het initiatief in de lage landen te legitimeren, de ommezwaai die zich na de vrijlating van Mandela en daarna na de verkiezingen van 1994 in het land had voltrokken.
Om dat doel te bereiken streefde Ranke ernaar om zichzelf als auteurhistoricus als het ware op te lossen en alleen de dingen te laten spreken.
We laten ons als het ware ontstaan door onze eigen verhalen en verhalen van de anderen.