AVICB

(redirected from Antivenom Information Center of Bahia)
AcronymDefinition
AVICBAntivenom Information Center of Bahia (Brazil)