ASKOT

(redirected from Asociace Konferenèních Tlumoèníkù v Èeské Republice)
AcronymDefinition
ASKOTAsociace Konferenèních Tlumoèníkù v Èeské Republice (Czech Association of Conference Interpreters)
Full browser ?