ARY

(redirected from Australian Rural Youth)
AcronymDefinition
ARYAustralian Rural Youth (Australia)
ARYAbdul Razzaq Yaqoob (Pakistani businessman)
ARYArab Republic of Yemen
ARYArchitects Rego and Youngquist (Minneapolis, MN)
References in periodicals archive ?
O fewn pedwar diwrnod archebais fy nhocyn a theithiais i Melbourne i gyfarfod dau aelod arall a chynrychiolwyr o Fudiad yr Australian Rural Youth.
Full browser ?