BARW

AcronymDefinition
BARWBradley Arant Rose White LLP
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Badania wlasne testem FM 100-Hue wykazaly, ze w grupie osob uzaleznionych od substancji psychoaktywnych oslabienie zdolnosci rozrozniania barw wystepowalo znacznie czesciej niz w pozostalych grupach.
Wyniki testu FM 100-Hue pozwolily ustalic, ze im dluzej trwalo uzaleznienie od narkotykow, tym bardziej obnizala sie zdolnoscprawidlowej percepcji barw (ryc.
Ich zdaniem zaburzenia percepcji barw sa wynikiem dzialania glownie substancji psychostymulujacych, takich jak kokaina i amfetamina.
substancji o dzialaniu farmakologicznym bardzo zblizonym do kokainy, pozwala to w pewnym stopniu na porownanie uzyskanych wynikow dotyczacych percepcji barw z wynikami innych badaczy [10,11].
[11] przeprowadzonych przy uzyciu testow Farnswortha-Munsella 100-Hue i Lanthony Desatured Panel D-15 (LD-15) zaobserwowano znaczace oslabienie widzenia barw u osob uzaleznionych od kokainy wzgledem grupy porownawczej.
Przyczyn roznicy mozna upatrywacw tym, ze zaburzenia percepcji barw indukowane wplywem narkotykow moga utrzymywacsie przez dluzszy badz krotszy okres abstynencji, zaleznie od typu substancji uzalezniajacej.
[11] odnotowali, ze wieksze uposledzenie widzenia barw powiazane bylo z wiekszymi dawkami i dluzszym uzywaniem kokainy.
W literaturze jak dotad nie rozstrzygnieto jednoznacznie wplywu na widzenie barw innych substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana i heroina.
Interpretujac wyniki badan percepcji barw przy uzyciu testu Farnswortha Munsella 100-Hue w grupie osob uzaleznionych od substancji psychoaktywnych, nalezy miecna uwadze, ze dzialanie tych substancji powoduje zaburzenia aktywnosci obszarow mozgowych odpowiedzialnych za funkcje poznawcze.
Potwierdza to dodatnia korelacja miedzy uposledzeniem widzenia barw, wykazanym w pomiarach testem LD-15, a dysfunkcja poznawcza, zaobserwowana w badaniu Hulki i wsp.
Reasumujac, test Farnswortha-Munsella 100-Hue okazal sie przydatnym narzedziem pozwalajacym na wykrycie i ocene nabytych zaburzen widzenia barw w wyniku stosowania substancji psychoaktywnych.
Badanie widzenia barw testem Farnswortha-Munsella 100-Hue moze sluzycdo wykrycia, oceny i monitorowania dyschromatopsji nabytych, wywolanych dzialaniem srodkow narkotycznych.