BASG

AcronymDefinition
BASGBauchi State Government (Nigeria)
BASGBroadband Access Services Gateway (Nortel Networks)
BASGBall Aerospace Systems Group
BASGBay Area Sports Guy
BASGBay Area Surgical Group (California)
BASGBusiness and Advisory Services Group Ltd (UK)
BASGBay Area Senior Games (California)
BASGBuckinghamshire Association of School Governors (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
John Currie, general secretary of the PAC and director of BASG, said:
While one study reported a significant association of daily starch intake with BASDAI, BASFI, and BASG, other studies did not find an association between the consumption of foods high in starch and BASDAI (26, 39, 40).
Section 4 provides the scheme introduction and a description of BASG. Section 5 analyzes the security of our scheme.
Roedd hi''n Ysgol Basg gofiadwy am inni gwrdd chymeriadau megis Islwyn Iago a''i win cartref, a dydi Steddfod ddim yn Steddfod heb gael cynnig joch o seler Islwyn - a chusan.
The cost of the BASG 7720 deployment was not disclosed.
Fyddai hi ddim yn hawdd - dydi cydweithredu fyth yn syml - ond mae esiampl gwledydd eraill, gan gynnwys rhai tebyg i Gymru fel Gwlad y Basg, yn dangos beth sy'n bosib.
Mae'r wyl wedi ei gwasgaru o gwmpas y dref ac yn croesawu nifer o artistiaid gwych Cymru yn ogystal a grwp o Beriw a Gwlad y Basg. Cawn flas o'r cyfan ar y rhaglen ddiwedd yr wythnos.
Flynyddoedd yn l roeddwn yn gyfarwydd iawn 'r math yma o ganolfan, canolfan "amgen" gydag egwyddorion, achos dyma'r math o ganolfannau roedd y grwep roeddwn yn aelod ohonno, yr Anhrefn, yn canu ynddynt wrth deithio gwledydd fel yr Almaen, Iseldiroedd, Gweriniaeth Siec a Gwlad y Basg. Canolfannau celfyddydol, gyda neuadd ar gyfer grwpiau ond hefyd orielau celf, caffis a sinemau yn aml iawn, llefydd lle roedd diwylliant amgen yn bwysig ac yn cael cefnogaeth.
O gofio record yr hen Gymry yn agor breichiau i Felgiaid neu blant o Wlad y Basg, dw i'n siwr y bydden nhw'n cael croeso.
Ras heriol yn erbyn y cloc fydd hi heddiw gyda digon o ddringfeydd serth a disgynfeydd technegol yng Ngwlad y Basg. Ymunwch a'r criw am yr holl gyffro wrth i'r cyfnod hir o rasio ddirwyn i ben.
Nofel ydy hon sy'n clymu'r Tan yn Llyn yn 1936 a'r ymosodiad ar Guernica yng Ngwlad y Basg yn 1937.
Roedd Sbaen dan Franco yn bennod eithriadol, ond caiff Ned ei dynnu at y cyrion bob tro, ac mae ei ddiddordeb yn iaith a brwydr Gwlad y Basg yn cael ei ddeffro.