BEDD

AcronymDefinition
BEDDBedensel Engellilerle Dayanisma Dernegi
BEDDBasic Engineering Design Data
BEDDBest Estimated Delivery Date
BEDDBluetooth-Enabled Dating Device
BEDDBiologically-Effect Degree Days
BEDDBritish Empire Defence Division (UK)
BEDDBluetooth Embedded Digital Device
BEDDBoeing Electron Dynamic Devices, Inc.
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Photographs of many thousands of englynion have been uploaded to Englyn Bedd on Facebook.
Daw hanes i bwyso a mesur Thatcheriaeth a'r fenyw haearn ond fe gymer mwy na bedd i gladdu yr hyn a wnaeth yn ystod ei chyfnod fel Prif Weinidog.
Yr un wers, ond o gyfnod hollol wahanol, oedd mynd a'r merched at ochr ddeheuol yr eglwys i weld y cloc neu ddeial haul 11fed-12fed ganrif sydd yn sefyll ger Capel y Bedd.
Cawn olwg ar Aberystwyth drwy luniau Marian Delyth a chawn flas ar unigedd Abaty Sistersaidd Ystrad Fflur a bedd Dafydd ap Gwilym.
Mae'r gaeaf yn claddu'r fynwent 20 acer mewn dros 10 troedfedd o eira, gan ei gwneud yn anodd cyrraedd y ddaear heb son am agor bedd.
Ceir llun y lle, ac y mae rhai o'r lluniau yn drawiadol iawn megis cymylau dramatig uwchben bedd Morgan Llwyd a chartref Ellis Wynne, llonyddwch y dw r yn Aberffraw ac yn Llyn y Fan, a drama beiciwr unig yn pasio heibio cartref T Rowland Hughes, neu ddau gerddwr ar y stryd yn Rhosllannerchrugog.
Meddyliais yn syth am flerwch hen fynwent Eglwys Sant Peblig yng Nghaernarfon a'r mieri sy'n gorchuddio cerrig bedd pwysigion fel Llew Llwyfo a William Henry Preece.
Wedi canfod y fan, y peth nesaf ron i eisiau ei ganfod oedd bedd Hugh Hughes.
The six-foot tall Bedd Morris standing stone in Pembrokeshire - thought to have been placed in its location around 3,500 years ago - marks the parish boundary between Newport and Pontfaen in the Pembrokeshire Coast National Park.
Dyma un enghraifft i roi blas: 'Yn 1830 cafodd clochydd Eglwys Sant Dyfnog ym mhlwyf Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch, Dyffryn Clwyd, brofiad rhyfedd wrth dorri bedd i gladdu James Parry.
Meanwhile, Labour is fielding Huw Irranca-Davies, the Tories' candidate is Guto Bedd, Plaid Cymru's is Bleddyn Hancock and Veronica Watkins is representing the Liberal Democrats.