BELG


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
BELGBelgium
References in periodicals archive ?
Mae'r ymweliad a Gwlad Belg hefyd yn cynnwys trip i Langemark, lleoliad hanesyddol lle lladdwyd miloedd o Gymry, gan gynnwys y bardd Hedd Wyn.
Since the food-aid mission took place, it has become clear that the Belg rains have also failed in some parts of the country.
Ymunodd Hedd Wyn 15fed Bataliwn y Ffiwsilwyr Cymreig ym mis Chwefror 1917, pan ddaeth gorfodaeth filwrol i rym, ac erbyn mis Mehefin roedd o yng Ngwlad Belg, lle'r oedd "gwaedd y bechgyn lond y gwynt, A''u gwaed yn gymysg efo''r glaw.
7mth old Belg Blue Steer from Rochester & Murray, Glebe Farm which sold at pounds 800 to T D Hough & Sons, Park Grange.
Early stage oil recovery technology group Belgrave Resources Ltd, a junior oil company in Canada, disclosed on Friday that it has begun trading on the GXG First Quote market in Denmark, under the stock symbol BELG.
Yn sgil hyn gosodasant wasg ddigidol Xeikon o wlad Belg - y gyntaf o'i math yn y Deyrnas Unedig.
Yna fe fydd y ddau yn ymweld e'r Carbon Hotel yn nhref Genk yng Ngwlad Belg cyn bwrw golwg ar westy Lute Suite yn Amsterdam ble y mae'r pensaer adnabyddus Marcel Wanders wedi cyfuno celfi modern a chlasurol er mwyn creu gwesty hynod drawiadol.
Sut bynnag, fe'i lladdwyd ar 27ain Gorffennaf 1917 ar Gefn Pilkem, nid nepell o bentref Boezinghe gerllaw Ypres yng Ngwlad Belg, a chladdwyd ef ym mynwent fechan Dragoon Camp.
Early stage oil recovery technology group Belgrave Resources Ltd, a junior oil company in Canada, disclosed on Friday that it has commenced trading on the GXG First Quote market in Denmark, under the stock symbol BELG.
Os medrant wneud hyn yng Ngwlad Belg, pam na fedrwn ni yng Nghymru wneud rhywbeth i ddiogelu yr Ysgwrn?
Yn y drydedd raglen bydd Ifor ap Glyn yn olrhain digwyddiadau 1917 a'r ymgyrchoedd yng Ngwlad Belg a'r Dwyrain Canol, trwy eiriau'r Cymry oedd yno.