BESIG

AcronymDefinition
BESIGBusiness English Special Interest Group (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hy vertel dat die gode besig is om weg te kwyn en 'n afvaardiging gaan stuur om te onderhandel.
Hy was toe al enkele jare as medewerker binne 'n sogenaamde Onderzoekschool Literatuurwetenschap in Nederland met navorsing oor die komposisie van digbundels besig. Afgesien van enkele gevallestudies uit uiteenlopende taalgebiede, was 'n tweetal Afrikaanse studies van 'n paar dekades voorheen volgens hom (Zuiderent 2000:35-36) rigtinggewend in die Onderzoekschool se teoretiese besinning oor die saak.
Although Kingman, like many other committee leaders, belonged to the ACLU's northern California branch, she feared that the Fair Play Committee's moderate image would be compromised if she became identified with the hunger strikers and Besig's militant defense of civil liberties.
'n Gesin is besig om 'n plakkershuis op te rig op die grond wat wettiglik vroeer aan hulle behoort het.
Ons is aan die een kant besig om "die onbekende en nuut-ontdekte altyd in die taal van die bekende bekende te vertaal", maar Breytenbach voer aan dat vertaling 'n effek het op die self, die ek, daardie "onomvatbare belewenispit".
He mentioned first Ernest Besig, the ACLU lawyer who stood by him through his wartime trial and appeals.
Hy was vir die duur van die konferensie, altyd op 'n draf stappie besig om met bondels papiere onder die arm kruis en dwars oor die rooibruin grond van die konferensieterrein te loop, dikwels in die geselskap van genote soos Thami Mnyele en Mongane Serote of met 'n assistent in die nabyheid.
Die verteller was op Vrydag, 15 Mei 1992, in die Potato Kitchen in die kosmopolitaanse Hillbrow van daardie tyd besig om 'n aartappel te geniet, toe hy 'the King Himself (Vladislavic 1996:39), by implikasie Elvis Presley, gewaar terwyl die met kenmerkende heupswaai en tred by Estoril Books uitgestap kom: 'Adventure beckoned' (Vladislavic 1996:41).
Wirin of the southern California chapter and executive director Ernest Besig of the northern California branch, play significant roles in the narrative.
Soos Maria dit stel: "Ek is geroep as 'n pastoor op 'n baie laat stadium in my lewe, en ek is steeds besig om te leer.
Christopher McElroy will conduct the OPAL Choir in songs by Besig and Crocker and traditional songs from Macedonia and Russia.