BEZIG

AcronymDefinition
BEZIGBoeren En Zorg in Gelderland (Dutch: Farmers and Health Care in Gelderland; Gelderland, Netherlands)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(21) Ik weet dat hij daar altijd mee bezig geweest is.
First, Oostendorp in Brachin (1960: 170) argued that the impossibility of splitting the pronominal adverb with adjectives like klaar met 'ready with', nodig voor 'necessary for', and bezig met 'busy with' (versus trots op 'proud of') is related to the impossibility to use those adjectives attributively.
The adjectives nodig voor 'necessary for', aansprakelijk voor 'responsible for', and bezig met (27) 'busy with' can be used in the same sense without a prepositional constituent.
According to Oostendorp, adjectives like nodig (voor) 'necessary', klaar (met) 'ready with', and bezig (met) 'busy with' form a close semantic unit with the verb.
In het spiegel-toneel is Diederik hog met zichzelf bezig; in deze fase dreigt de Ander tot hetzelfde gereduceerd te worden.
Misschien noopte hem juist dit om Een nagelaten bekentenis te vertalen terwijl hij bezig was met In the Heart ofthe Country--zijn eigen illustratie van het postmoderne gedachtegoed.
Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf, en de kans hebbend die ik hebben wou dat zij onvoorbereid antwoorden zou, En dan pas komt eindelijk de actie op gang.
Ook wordt hier al snel duidelijk dat de mensen in Belgie, die enerzijds benieuwd zijn naar de verhalen van de missionaris, vooral bezig zijn met zichzelf, hun eigen drukke leven en geen idee hebben van dat grote, gevaarlijke land daar midden in Afrika.
De paters waren bezig met kerstening en het brengen van beschaving.
Verriest, die Vlaanderen een gezicht wilde geven en al zijn leerlingen die iets goeds hadden gedaan voor de Vlaamse beweging wilde vereeuwigen in zijn Twintig Vlaamsche koppen, maakte wel een heel bijzonder portret van missionaris Vyncke, "zoo sterk en taai, zoo onvermoeibaar, zoo neerstig en bezig, zoo stout en zoo behendig".