BINC

AcronymDefinition
BINCBusiness Intelligence Network Computing
BINCBorders Incorporated (intenal product reference number)
BINCBenign Idiopathic Neonatal Convulsions (epilepsy)
BINCBetter Investing National Convention (finance)
BINCBathurst Information and Neighbourhood Centre (Australia)
BINCBioinformatics National Certification Examination
BINCBeta Incorporated (Montana State University music association)
BINCBrain Imaging in Neurogenetic Conditions
BINCBio, Info, Nano and Cognitive
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
TABLE 1 COMPARISON OF ESTIMATES WITH THE NPER DATA DC-CV DB-D[C.sub.R] DB-D[C.sub.u] Parameter Estimate Estimate Estimate [Alpha] -698.99(*) -291.03(**) -576.43(**) BATT 46.98(***) 33.38(***) 46.93(***) BINC 13.70(***) 7.82(***) 11.11(***) [Delta] - - 0.41(+) [Sigma] 743.70 499.54 697.74 LR-Slope - 103.24(***) 110.78(***) LR-DB-DC - - 7.54(**) Note: N = 623.
Blanced gynnes binc o gysur yw'r pethau Cymraeg, y Pethe Cymraeg hynny mae David R Edwards bob amser yn eu herio.
Mae'r teulu yn gofyn i alarwyr wisgo rhywbeth bach binc.
Roedd clympiau siriol o glustog Fair yn binc lliwgar ar gyrion y traeth wrth i mi gychwyn i gyfeiriad Llanddona ar y llwybr sydd ar ran ucha'r traeth.
Yn y diwedd, fy merch chwech oed, Nanw, wnaeth wneud y penderfyniad drosta i gan ei bod hi'n benderfynol y byddai'n gwisgo ffrog binc fel morwyn briodas!
Dwi'n meddwl fod llinell Myrddin ap Dafydd yn disgrifio hyn i'r dim: 'Mae Mai ar y blagur mn.' Mi fyddai'n dotio bob blwyddyn o weld y blodau ysgafn gwyn a'r mymryn lleiaf o wawr binc arnyn nhw yn glir yn erbyn yr awyr las, a gwrando ar y gwenyn yn suo wrth fela'n brysur yn y celc o neithdar.
Ffansi rhyw ddeuddydd wrth y mr mewn gwely a brecwast oeddwn i, a chael ffit binc o ganfod fod stafell yn ganpunt y noson.
Un nodwedd arall sy'n perthyn i'r coed a'r llwyni yma ydi fod ganddyn nhw flodau hardd iawn - fel rheol rhai gwyn neu binc. Does dim ond raid i chi feddwl am flodau drain duon, coed eirin a choed ceirios yn y gwanwyn i chi weld fod yr hyn rydw i'n ei ddweud yn gywir.
Mae ei phig hefyd yn ddu, ac mae gweddill y plu yn wyn ag eithrio yn y gwanwyn pan mae 'na wawr binc ar blu'r bol.
Mae hwn yn lliw sydd yn debycach i liw croen er fod y lliw yn medru amrywio'n fawr o binc gweddol dywyll i un golau iawn.
YN dilyn y dadlau yn Yr Herald Cymraeg yn ddiweddar ynglyn a'r blodau od - gwnes gamgymeriad yn fy llythyr cyntaf yn dyfalu ai fersiwn binc o'r farddanhadlen biws oedd o.
Roedd y gorthyfail yn codi'n dalsyth, wyn ym mon y cloddiau, clychau'r gog yn creu erw hir o las, y blodyn neidr yn binc, y blodyn menyn yn felyn llachar a'r llwylys yn wyn reit ar fin y lon.