BIWS

AcronymDefinition
BIWSBusiness Intelligence Web Services (Xcelsius)
BIWSBuffer Insertion and Wire Sizing
BIWSBleeding Idiots With Swords (gaming clan)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dorsey (2013) suggests that over-reporting during a whaling season would accelerate the apparent fulfillment of the season's catch limit, prompting BIWS to order a cessation of hunting and thereby leave the U.S.S.R.
One important process characteristic of the non-contact probe systems used on the arms of the CMMs is that there is a comparatively long stand-off distance--as much as 170 mm in this case--so that there is the ability to reach features of the body-in-white (BIW) that otherwise would be difficult to access, particularly were touch probes to be used in the application.
The data were then sent, together with scientific reports summarizing the whaling season, to the Ministry of Fisheries in Moscow, where the information from the various fleets and/or land stations was coordinated prior to submission of the falsified record to BIWS. All of these reports and data remained classified as secret until the 1990's.
Nid fod y mannau hynafol hyn o gymaint o ddiddordeb i hogyn oedd yn dathlu ei benblwydd yn ddeuddeg oed, felly aethom yn ein blaenau i Ffatri Siocled biws Wickedly Welsh ar stad ddiwydiannol tu allan i Hwlordd.
Chefais i fawr o hwyl ar y glanhau, ac yn y diwedd, bu raid i''r wraig gael gofyn i mi, "Excuse me, but what was that all about?" Trois ati, fel rhyw wrach Geltaidd biws, ac ateb yn falch, "It was a local theatr company - Cwmni''r Fran Wen - performing one of the legends of the Mabinogi."
Ond wedi pum munud o gael fy syrffedu gan ailbobiad o fywyd real (yn ei holl ddiflastod) mewn sebon, roedd bod dan wyneb Y Fenai ymhlith y cranc hirgoes a'r seren for biws yn teimlo fel rhyddhad pur!
Mae'r rhan fwya o Loegr yn for o wyn, sy'n golygu 'y cyfartaledd cenedlaethol',' a'r rhan fwya o Gymru hefyd o ran hynny; mae gogledd Lloegr yn dalpiau mawr o biws golau, sy'n golygu nifer llai na'r cyfartaledd, ond mae 'na dalp mawr melyn dros Wynedd i gyd, i lawr i Fryncrug, draw i Gonwy, ac ochrau Fflint sy'n dangos bod y nifer o ochosion o ganser y fron yn sylweddol uwch fan hyn nag yn unrhyw ardal arall.
Sgwn i os fydd y cyrtens yn biws? Mi fyswn i wrth fy modd tasen ni'n gallu atgyfodi'r Plaza yn Nolgellau hefyd, ond beryg na fyddai'r heddlu'n rhy hapus.
Ma' 'nghoes i'n biws ar ol anaf pel-droed, dw i newydd ollwng fy ffon symudol lawr y ty bach, ac mae fy muddsoddiad ymmhapur newydd Y Byd fel tase fe'n mynd lawr y pan i'r un cyfeiriad.
YN dilyn y dadlau yn Yr Herald Cymraeg yn ddiweddar ynglyn a'r blodau od - gwnes gamgymeriad yn fy llythyr cyntaf yn dyfalu ai fersiwn binc o'r farddanhadlen biws oedd o.
Dyna pam rwyf yn ddig ynglyen ffurflen y Cyfrifiad, y 32 tudalen biws honno sydd wedi cyrraedd cartref bob un ohonom, ac sydd wedi cael ei gwthio lawr y soffa/ar y seidbord/dan y carped tan gawn ni ddigon o amynedd i ddod i''r afael 'r fath fiwrocratiaeth (fydd raid i chi frysio - pedwar diwrnod arall sydd gennych).