BLWC

AcronymDefinition
BLWCBear Lake Wilderness Camp (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y flwyddyn oedd 1980, roedd pync wedi chwythu pa bynnag blwc oedd ganddo yn y dechrau, a dinasoedd fel Lerpwl, Manceinion, Sheffield a Glasgow wedi dod i'r amlwg fel y canolfannau ar gyfer y diwylliant Ol-pync.
Dyna i mi oedd gwyrth a ddigwyddodd yn 1961 ond erbyn i mi gael gafael ar un roedd wedi chwythu ei blwc. Neu beth am y mwynhad o gael ffon yn y car, rhyw glorwth o beth oedd yn mynnu eich dwy law i'w thrafod ond yn hanfodol pan oeddech yn gyrru yn hwyr yn y nos?
Ar Ol melltithio Dave Finch am blwc da, mi ddeuthum i'r casgliad, gan ein bod eisioes yno, nad oedd mwy i'w golli oherwydd bod y reslwyr yno hefo ni.
Mae yna beryglon ar bob tu ac y mae angen cryn dipyn o blwc i fynd -- chriw o bobl ifanc ar daith neu wyliau y dyddiau hyn.
A phan fo'r gusan honno'n digwydd rhwng dau ddyn,fel ag a ddigwyddodd yn ddiweddar yn y gyfres ddrama Tipyn o Stad,mae gofyn am dipyn mwy o blwc eto i ymroi iddi a pherfformio fel pe bae hynny'r peth mwyaf naturiol yn y byd a neb yn gwylio.
Mae angen tipyn o blwc i gychwyn busnes y dyddiau hyn.
Canolwr blaen?Gwr eofn?Yr unig ateb fyddai chwarae Charlie (Chuck)Roberts oedd wedi chwarae fel canolwr l i Landudno,ond wedi pro fi ei hun fel arweinydd me drys am blwc i'r un clwb.
Ella mai ynghanol cyfieithu cofnodion cyngor plwy Cwm Sgwt y bydda i a bydd andros o syniad clyfar ar gyfer stori'n dod i'r meddwl, ond wedyn does dim modd troi ato'n syth, a phan ddaw'r cyfle ymhen pythefnos, hwyrach, i roi rhywbeth ar bapur (neu mewn ffeilgyfrifiadurol) mae o wedi chwythu ei blwc fel syniad.