BLWY

AcronymDefinition
BLWYBusiness Link West Yorkshire (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r cwmni wedi hen ennill ei blwy' fel mudiad arloesol ymmyd dawns, a dydyn nhw'n bendant ddim yn siomi gyda'r cynhyrchiad diweddaraf hwn sy'n gweld horwth o ddyn mwstashiog chwe troedfedd naw modfedd yn camu i rOl y prima ballerina!
A phwy well i gamu i esgidiau'r cymeriad sarrug hwnnw na Mark Lewis Jones, actor sydd wedi hen ennill ei blwy' fel 'hearthrob' i ferched o bob oed?
Ond yn anffodus fe'i cynhelid ar ddydd Sul cyntaf yr Eisteddfod - diwrnod pan oedd y Pafiliwn yn llai na hanner gwag a'r diwrnod hwnnw sydd eto i ennill ei blwy fel diwrnod eisteddfodol 'go iawn.'
Ymddangosodd Jinx am y tro cyntaf nOl ym mis Gorffennaf y llynedd, a bellach mae'r cymeriad wedi hen ennill ei blwy fel un o ffefrynnau'r gyfres - yn enwedig ymysg y to ifanc.
``Ers 1999, aeth Diwrnod y Llyfr yng Nghymru o nerth i nerth, ac y mae bellach wedi ennill ei blwy yng nghalendr blynyddol ysgolion, llyfrgelloedd a llu o fudiadau a sefydliadau trwy Gymru benbaladr.
EAM ED THOMAS "Rydyn ni'n dilyn pobl mewn sefyllfaoedd hollol wahanol, fel Ma Liang, sy'n cyfarwyddo hysbysebion Coke a deunyddiau cosmetig, ac sy'n rhan o ddosbarth canol deinamig newydd China sy'n prysur ennill ei blwy," medd y cyfarwyddwr a'r dramodydd Ed Thomas sy'n cyflwyno'r rhaglen.
Ond rhuban neu beidio, mae o'n fangre hynafol iawn a'r eglwys wedi ei chysegru i Sant Beuno ac fe ddywedid ei fod ar lwybr y pererinion - o Eglwys Sant Beuno yn y Bala i'r gadeirlan o eglwys blwy honno yng Nghlynnog Fawr.
Yn gyn-chwaraewr gyda thimau Juventus, Leeds a Chymru, mae'r diweddar John Charles wedi hen ennill ei blwy' yn oriel enwogion byd y bEl yng Nghymru.
rhag i bethau fyned yn draed moch Wrth drin hanfodion cenedl yn dy blwy, Gofala di na chodi di dy gloch Ac enwi'r iaith yn un ohonynt hwy.
MAE un o ffigurau amlycaf Cymru yn dathlu ei benblwydd yn hanner cant eleni, ac mae S4C wedi penderfynu ymuno'n y dathlu a chynnig llwnc destun gweledol i'w gyfraniad gwerthfawr i ddiwylliant Cymru, a hynny trwy droi'r sianel yn oriel i waith y bachgen o blwy' Llanllyfni tros yr wythnosau nesaf.
ER ei fod ef ei hun wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus,mae'n ymddangos fod yr actor Maldwyn John wedi ennill ei blwy' yn y maes fel un sydd a dawn arbennig i bortreadu rhai na fuon nhw mor ffodus mewn bywyd.