BOBL

AcronymDefinition
BOBLBest of a Bad Lot
BOBLBundesobligationen (German government bonds)
BOBLBank of Bhutan Limited (est. 1968)
BOBLBest of British Luck
BOBLBharat Overseas Bank Ltd. (India)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A dyw pethau ddim gwell yn ynysoedd y Canaries - roedd stori yn ystod yr wythnosau diwetha am danau gwyllt yn hel miloedd o bobl o'u tai, gydag un stori yn son ei bod hi mor boeth fel i "heap of manure self-combusted, triggering wildfire".
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, yn chwilio am dim o 30 o bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed i ddod yn aelodau o Gomisiwn Ieuenctid cyntaf Cymru a fydd yn cael ei oruchwylio gan ei ddirprwy, Ann Griffith.
BOBL, established in 1968, is the first bank of the country and currently has about 45 branches throughout Bhutan.
Fodd bynnag, mae angen yr elw arnom er mwyn ail-fuddsoddi yn ein cwmni i sicrhau bod ein seilwaith a'n staff yn parhau i ddatblygu i ddiwallu anghenion y bobl a'r gwasanaethau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Llais y Bobl was formed amid a widespread outcry over plans to close 29 small schools across Gwynedd.
Dywedodd Geraint: "Nes i wir fwynhau ymweld a Llechwedd pan es i Blaenau, mynd i lawr yno a chlywed hanes y bobl oedd arfer gweithio yno.
The 31-year-old said: "Our vision for Siop y Bobl is for more money to flow through the Welsh economy, reaching local producers and suppliers, as well as the staff we will employ."
Mae''r ffilm hon yn edrych ar y berthynas rhwng y dirwedd, y mfr, a''r bobl sydd wedi dewis plannu eu gwreiddiau yma.
Yn arbennig gan nad oes gan y rhan fwyaf o bobl syniad pa faterion sy'n cael eu penderfynu lawr ym Mae Caerdydd.
"Os ydym am godi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig a llinellau cyffuriau, troseddau cyffuriau a sut y mae cyflenwyr cyffuriau hyn yn targedu, yn dod yn ffrindiau ac yn manteisio ar bobl ifanc, yna does dim ffordd well na thrwy'r prosiect rhagorol hwn.
Wedi deud hynny, dwi, fel y rhan fwya mae'n siwr, yn gobeithio y bydd rhywfaint o bobl yn crio a gweld fy ngholli.
Yn ol Maria Eagle, y Gweinidog i Bobl Anabl, mae gormod o bobl wedi methu a chael mynediad i lawer o wasanaethau yn ddianghenraid ers peth amser.