BOCED

AcronymDefinition
BOCEDBuguruka Orphan and Community Economic Development (project; Tanzania)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ac os ydach chi isio talu PS124 am zip a dwy boced, iawn, pob lwc i chi.
Dyma'r brif fynedfa, a gallwch brynu Rhaglen, Rhaglen Boced, nwyddau a chael copi o'r map yma, ynghyd a gwybodaeth am weithgareddau o bob math ar y Maes.
Mae hynny wedi golygu teithio i bedwar ban byd, a chryn dipyn o straen ar ei iechyd a'i boced.
Yn 1792 hwyliodd John Evans o Gymru i Baltimore gyda dim ond ambell geiniog yn ei boced a'i fryd ar geisio darganfod llwyth coll o Americanwyr brodorol oedd yn siarad Cymraeg.
Tynnodd Diarmuid ffliwt o''i boced ac er mawr syndod i ni, dechreuodd y ffermwr trwsgl hwn mewn wellingtons ddawnsio ar y borfa wlyb.
Ei nod yw datblygu amaethyddiaeth gynaliadwy drwy sicrhau fod ermio a chynnyrch erm yn cael sylw priodol a sicrhau prisiau teilwng drwy'r farchnad heb i'r fasnach orfod dibynnu ar boced y cyhoedd.
Mewn blwch arbennig ar eu coes, neu boced fechan, byddai negeseuon yn cael eu cadw.
Mae'r Rhaglen Swyddogol hefyd ar gael i'w phrynu ar-lein neu mewn siopau ar hyd a lled Cymru, a bydd y rhaglen boced ar gael yn ystod yr wythnos.
Ac mae'n siwr y clywn ragor am drefniadaeth fel hyn wrth i'r toriadau wasgu - y boced yn ogystal a phob dim arall.
"Fodd bynnag, phob un o'r pedwar aelod gwreiddiol yn awr bus-pass yn ei boced tn, fe benderfynwyd rhoi'r gora iddi eto, go iawn y tro hwn!" Bydd y Tebot Piws yn chwarae ei ddau gyngerdd ola yn Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth ar Nos Wener a Nos Sadwrn, Mai 27 a 28.
Ar y noson honno ar y 7ed o Fawrth, 1870 pan gyrhaeddodd y Ficerdy, nid cynlluniau pensaer oedd ar y darn o bapur glas yn ei boced, ond copi o nofel a sgwennodd.
Mae'n denu pobl o bob cwr o'r byd i'r boced fach yma o Gymru ac yn llenwi'r dre', gyda phobl yn dawnsio yn yr orsaf drenau hyd yn oed.