BOME


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
BOMEBulletin Officiel du Ministère de l'Equipement (French: Official Bulletin of the Ministry of Public Works)
References in periodicals archive ?
Die intertekstuele raam van die reeds genoemde Thomas-gedig belig ook 'n ander belangrike beginsel van die bundel, naamlik die noue verband tussen mens en natuur wat reeds prominent is in "2111": "Ek praat met die bome, / voel hul stuwing deur my vel".
iv Op hierdie Krovlak sonder bome v is dit net opgeefsel en brand vi of panne blink van klip en sand 6 i Waar skuil ek?
Bome hopes to spread this free, promotional version of the parent app After the Beep
Feel free to contact MNA so that we can have a collective voice as we respectfully bring forth the rational and professional viewpoint of Montana nurses before the BON and BOME.
Ek het reeds na "Laaste luiperd" verwys; van 'n heel ander aard is "Waaierbome", 'n gedig in vier dele, waarin die bome se veranderende voorkoms in elke seisoen voorgestel word.
Tasked, imagining in those exaggerated pools hints of Bome collectibles or echoes of the malevolent sprites of Yoshitomo Nara, or the conflicted sensualisms of Major Motoko herself.
This is Part II of a two-part series involving the significant role bome equity will play in seniors housing.
Demonstrating continued support for PaylinX, earlier investors, including Gateway Associates, BOME Investors, Southeastern Technology Fund and Stifel Nicolaus CAPCO, are also participating in this bridge funding.
The BOME had voted to recommend that Montana's governor opt-out of the federal supervision requirement).
Water is die noodsaaklike lewensbron vir die bome en plante wat in talle gedigte voorkom, met hul teenpool in die woestynlandskappe wat in ander gedigte 'n belangrike rol speel.
The Council will also determine MNA strategy for the 2007 legislative session regarding continuing MNA concerns about the Medical Assistant Rules, recently approved by the BOME.
Jy kan op soek gaan na haar vergestaltings van vroue van alle leeftye, van twyfelaars, moeders en kinders, van geliefdes, van migrante en buitestaanders, jy kan gedigte oor siektes, bome, reise, heimwee, die weer of uitsigte groepeer.