BONWS

AcronymDefinition
BONWSBest of Namibia Wing Safari
BONWSBiological Oceanography of the North West Shelf (Australian Institute of Marine Science)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mi fyddai sens yn awgrymu ateb syml: ddylai'r un cwmni gael talu bonws na difidend i gyfranddalwyr nes ei fod wedi cyflawni ei ddyletswydd at ei weithwyr, y bobl sy'n creu'r arian.
Mae canolwr ifanc addawol y Gweilch, Ben John, yn benderfynol na fydd y siom o beidio a chael y pwynt bonws Sadwrn diwethaf yn amharu ar ei baratoadau ar gyfer y gem holl bwysig hon.
Ond mae'r gem yma'n mynd bach yn gymhleth am fod pwyntiau bonws am ymosod ar bobl rydych chi wedi rhoi arfau iddyn nhw yn y lle cynta.
Ar waethaf hyn, mi wnes i fwynhau fy hun yn ofnadwy yn Stratford, a bonws oedd cael cwmni cyfeillion o Ddyffryn Clwyd.
Os ydi'r profiad yn aros yn y cof wedyn, yna mi fydd yn bonws. Gobeithio y gwnaiff pobl fwynhau y reid!"
Gyda dim ond un rownd arall i fynd cyn cyrraedd rownd y chwarteri mae pob buddugoliaeth a phwynt bonws yn hanfodol.
Gyda 10 munud o'r gem yn weddill yn erbyn Caerlyr, roedd gan y Gweilch bwynt bonws, ond fe ildion nhw geisiau hwyr i golli'r pwynt hwnnw ac ildio pwynt bonws i'r Teigrod.
Bonws oedd cael cawod o eira, yn enwedig pan fyddai digon o drwch ar ei ol i wneud dyn eira neu daflu ambell i belen neu fopan at ffrind Heddiw, wrth holi'r genhedlaeth hyn amy Nadoligau cyn cyfnod fy mhlentyndod i, fe gaf lif o'u straeon a'u hatgofion am eu hamseroedd da.
"Gyda deg munud o'r gem yn weddill yn erbyn Caerlyr, roedd ganddyn nhw bwynt bonws, ond fe ildion nhw geisiau hwyr i golli'r pwynt hwnnw ac ildio pwynt bonws i'r Teigrod.
Pa well ffordd o ddewis cymar oes nag ogleuo eu hamryfal wastraff, ac mi fydd pwyntiau bonws am ddyfalu beth wnaethon nhw fwyta y noson flaenorol.
Rhwng 1978 a 1996 rhyddhaodd Ar Log 10 albwma dwy sengl, ac mae'r CD ddwbl hon yn cynnwys y goreuon o 'Ar Log I' i 'Ar Log VI' ynghyd ag un trac bonws 'byw'.
AFe ddylen nhw ennill eu dwy gem yn erbyn Rugby Mogliano o''r Eidal ym mis Rhagfyr, anelu at ennill eu dwy gem gartre', a cheisio ennill pwyntiau bonws o leia' oddi cartre' yn erbyn Bayonne a Wasps.