BRIW

AcronymDefinition
BRIWBaton Rouge Iron Works (Louisiana)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yr oedd yn waith caled gwneud tan yn y briws a chario'r dwr o'r ffynnon i grochan a'r boilar haearn i gael digonedd o ddwr berwedig i sgaldio'r mochyn.
Mae croeso i chi yrru cardiau d/o Dolgamedd i leddfu'r briw.
Wrth i Lili ddygymod 'r gwir mae hi'n penderfynu mai digon yw digon heb sylweddoli bod bywyd Cat yn y fantol.Mae Dan yn siomedig fod Rich yn ei anwybyddu ond mae Rich yn ceisio delio 'i gydwybod ac mae cael cynnig partneriaeth gan ei dad yn rhwbio halen yn y briw.Ai dilyn ei galon neu ei ben fydd Rich?
Mae cael cynnig partneriaeth gan ei dad yn rhwbio halen yn y briw. Ai dilyn ei galon neu ei ben fydd Rich?
Mae'n gweithredu trwy feddalu'r croen a dod a'r drwg i ben yn gyflymach, hefyd, lleiha y micro-oganebau oddiamgylch y briw. Fel eli gelwir ef weithiau yn eli du.
Roedd yr eli coch at dynnu drwg allan o friw oedd wedi casglu neu o benddyn, a'r eli pinc yn cael ei ddefnyddio wedyn er mwyn i'r briw wella.
A'r hyn sy'n rhoi halen ar y briw am Arriva yw iddyn nhw godi prisiau ar gyfartaledd 6% ddechrau'r flwyddyn gyda'r addewid y byddai gwelliant yn y gwasanaeth.
Heb ymyrryd yn filitaraidd, buasai''r Gorllewin yn abl i leddfu''r briw yn y dwyrain canol trwy ddwyn perswad ar Israel i fod yn fwy ymwybodol o hawliau''r Palestiniaid.
Wedyn mae gennym fwy o glasuron, un ar ol y llall, "Ty Bach Twt", "Byd Mewn Potel", "Halen ar y Briw".
Does dim eisiau rhoi halen yn y briw Dud, ryden ni'n gwybod hynny.
Roedd y gwr wedi bod yn cwyno cynt efo briw ar ei wyneb, a phan aeth at y meddyg dywedwyd mai 'impetigo' oedd arno.
Yn ychwanegol, mae'r saets yn cael ei argymell ganddyn nhw i'w roi ar "frath gwenwynig", ac maent yn nodi fod hyn yn tynnu'r gwenwyn allan o'r briw. Be sy'n rhyfeddol ydi eu bod nhw wedyn yn argymell cymryd peth o'r gwenwyn gafodd ei dynnu o'r brath, ei falu a'i gymysgu a gwin gwyn, neu freci du, neu hen fedd da a'i adael i sefyll dros nos.