BROP

AcronymDefinition
BROPBioinformatics Resource for Oral Pathogens
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Pure bacteria colonies were picked from brop using a sterile wire loop and transferred to tubes each containing 5ml of sterile saline.
A Budget Review and Outlook Paper (BROP) released in September showed that the level of public debt to GDP ratio was expected to rise to 59.0 per cent this fiscal year, from a previous target of 51.8 per cent.
Yna gwylio'r gem eto fore Sul a gwirioni eto fyth, a gwylio Scrum V a phenderfynu bod Phil Vickery (cyn brop a chyn gapten Lloegr) yn hynod atyniadol wedi'r cwbl.
Wedi dechrau yn safle'r canolwr, daeth yn brop annisgwyl wedi i'r tim cyntaf fod yn brin o flaenwyr, ac ymysg y rheng flaen y bu amyr 19 tymor oedd i ddilyn.
Bydd Rhian 'Madam Rygbi' Davies yn cynnig blas ar awyrgylch y bencampwriaeth a bydd digon o chwerthin yng nghwmni''r gwesteion - cyflwynydd y tywydd, Sian Lloyd a chyn brop Cymru a''r Scarlets, John Davies.
Yr un ddau brop fydd nos Sadwrn ag a ddechreuodd yn erbyn Iwerddon, ac mae'n rhaid bod Gareth Jenkins yn ystyried eu bod yn well sgrymwyr na'r ddau Jones, Duncan ac Adam.
Y boen fwyaf sydd gennyf i yw na welaf unrhyw fodd y gellir cryfhau'r tim: credwn i ei fod yn well na'r un a wynebodd Iwerddon yn yr ornest gyntaf gan fod Mark Jones ar yr asgell yn lle Luscombe a Duncan Jones yn brop, ond rhaid dweud y dewiswn i Ian Gough yn glo bob tro (daeth yn lle Sidoli pan oedd hi wedi ei cholli).
Gallai Gethin fod ar yr ochr dywyll ond beth am y Sais, Chris Horsman, a ddaeth i'r amlwg y tymor diwethaf yn brop pen tywyll?
Fe fydd Huw yn dilyn carfan a arweinir y tro hwn gan brop y Gweilch, Duncan Jones, a fu cystal capten i'r rhanbarth y tymor hwn yn absenoldeb capten y clwb, Barry Williams, oherwydd anaf.
``Roeddwn i, fodd bynnag, yn ymwybodol mai yma oedd y lle gorau i unrhyw brop ddysgu ei grefft.