BUDr


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
BUDrBromodeoxyuridine
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae o'n mynd i lan y mr ym mis Tachwedd, ac mae o'n dewis traeth budr yn lle un gln neis.
Beth oedd yno ond dwr budr mewn cafn o frics modern.
Mewn fflat budr yn Burgos daw Gabriela wyneb yn wyneb a'i gorffennol.
Yn l Culpepper, mi fedrwch chi olchi hen wlserau budr hefo'r dail wedi'u berwi mewn gwin ac fod hyn yn help i'w glanhau.
O'r fan honno bydd Luned, Emyr ac Aled Thomas o PWS yn casglu'r "dwer budr" o'r pibellau dan ddaear drwy bwmpio'r gwastraff i'r lorau a'i drosglwyddo i weithfeydd Dwe r Cymru, lle bydd y gweithwyr yno'n trin y carthion.
Tudur Budr, addasiad Gwenno Mair Davies; Gwasg Gomer; pounds 3.99
Tudur Budr is back with more helpings of comic chaos in Tudur Budr: Cusan!, Tudur Budr: Gwaed!
Mae 'na driciau budr gwleidyddol a datblygiad go annisgwyl rhwng dau o'r ymgeiswyr.
Mae hefyd wedi rhwygo'r llen i ddangos un o gyfrinachau mwya' budr y byd gorllewinol - y ffordd yr oedden ni'n cefnogi gormeswyr mewn rhes o wledydd hyd ymyl y Mr Canoldir.
Mae lliw llygoden fach yn gwbl nodweddiadol - ryw liw brown budr ydi o.
Ar lawr hefyd roedd nythod gwylanod y penwaig a wyau ynddyn nhw - dau wy lliw brown budr hefo marciau brown tywyllach.
Nid mochyn budr oedd hwn, gan y cefais y cyfrifoldeb o edrych ar l ei gartre.