BUDr


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
BUDrBromodeoxyuridine
References in periodicals archive ?
Mae o'n mynd i lan y mr ym mis Tachwedd, ac mae o'n dewis traeth budr yn lle un gln neis.
Yn l Culpepper, mi fedrwch chi olchi hen wlserau budr hefo'r dail wedi'u berwi mewn gwin ac fod hyn yn help i'w glanhau.
Tudur Budr is back with more helpings of comic chaos in Tudur Budr: Cusan
Tudur Budr, addasiad Gwenno Mair Davies; Gwasg Gomer; pounds 3.
Mewn ychydig eiliadau gwelsom don o ddwr llif budr bron a chyrraedd pont y lein a honno tua llathen o uchdwr.
Mae hefyd wedi rhwygo'r llen i ddangos un o gyfrinachau mwya' budr y byd gorllewinol - y ffordd yr oedden ni'n cefnogi gormeswyr mewn rhes o wledydd hyd ymyl y Mr Canoldir.
Mae lliw llygoden fach yn gwbl nodweddiadol - ryw liw brown budr ydi o.
Bron fod y teils yn eich tywys i wlad Islamaidd, rhywle yn Tunisia neu Morocco a rhywsut neu'i gilydd mae'r ffenestri budr wedi troi yn las a'r ffaith fod paent gwyn y ffram angen cot newydd yn ein harwain yn daclus at enw Ani i'r llun 'teilie di treulio'.
30pm) Yr wythnos hon yn Gwerthu Allan o''r Glee Club, prif glwb comedi Cymru, mae Tudur Owen yn perfformio ei sioe stand-up Dwr Budr.
Nid mochyn budr oedd hwn, gan y cefais y cyfrifoldeb o edrych ar l ei gartre.
Mi allai fod wedi creu dameg arall o ystyried y clytiau budr sydd i'w cael ar benolau babanod.
A Mi wnes i orfod cysgu yn fy nghes ryw noson achos mod i wedi cael gwely budr mewn gwesty