BUOM

AcronymDefinition
BUOMBase Unit of Measure (SAP)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"We are following the mobilization by rebels in Gambella town and others areas in Gambell region, in the Federal Democratic Republic of Ethiopia led by CDR James Koang Chuol Ranley, Dak Duop Bichiok, Lam Biliu, Deng Buom, Jordan Man-Piny and many others," said Col.
At Hanoi Old Quarter Information Centre 28 Hang Buom, the progress on making puppets and putting on puppetry shows in Te Tieu trade village will be introduced, along with puppet performances.
Am flynyddoedd, buom yn ymgyrchu dros waredu Cymru o arfau niwcliar.
David Buom Choat, South Sudan's Ambassador to the UN, told the Council the
Cofiaf hyd heddiw enw un paffiwr enwog y buom yn lwcus na fu i ni efelychu un ddyrnod a gysylltir a'i enw.
Mor bell i ffwrdd yw hyn oll i Eisteddfodwyr Mon, ac eto mor agos yw i'r darn o gae glas y buom arni eleni yn cyhoeddi'n orfoleddus "A oes heddwch?" walesonline/cymraeg
Dywed Ceri: "Buom yn ddigon ffodus i dderbyn arian cynllun Arloesi gan Bartneriaeth Economaidd Gwynedd ar gyfer datblygu cynllun y Felorel, fydd yn creu yr atyniad cyntaf o'i fath yn ardal 'Stiniog.
Drwy roi offeryn newydd sydd wedi ei wneud allan o hen gem golff Xbox i'r cyfansoddwyr y buom yn gweithio a hwy mae modd i ni greu gwahanol synau gan ddefnyddio'r ffordd y mae'r meddalwedd yn mesur swing y clwb golff."
Buom yn arbrofi gyda sawl ffordd o osod yr optegau ffibr, gan fesur pa rai oedd yn darparu'r allbynnau digonol, pa gynlluniau oedd yn hawdd i'w defnyddio, pa rai oedd yn dueddol o ddod yn rhydd ac yn y blaen.
The official identified the deceased as Matuon Buom Kuc while the injured as 17-year old Mangany Goom Tt.
Yn y rhaglen ddiwethaf, buom yn dilyn tm Rygbi Saith Pob Ochr Cymru yn Glasgow, lle gollon nhw i Samoa o 31-12 yn ffeinal y Plt.
"Mae'r gorffeniad a safon y gwaith yn anhygoel ac rywf hefyd yn falch o'n perthynas gydag Ysgol Gynradd St Joseph - buom yn gweithio'n agos a hi ar faterion megis diogelwch ar safle adeiladu.