BWCH

AcronymDefinition
BWCHBiathlon World Championship
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Effect of reducing alfalfa hay particle size on body weight, body weight change, and feed intake in cows on different rations Rations SEM A B C BW (kg) 608 610 607 16.0 BWCH (kg/d) 0.029 (b) 0.108 (a) 0.001 (b) 0.051 DMI (kg) 22.1 23 22.2 0.388 N-efficiency 28.4 (a) 25.9 (b) 28.1 (a) 0.35 BW = Body weight, BWCH = Body weight change.
Glyn Bwch was a mountain area, as Worcestre states; Glyn Bwch and Elfael both formed marcher lordships in his time, and were thus current administrative entities; and they both have names a Welshman would naturally use for them.
Uchod, y bwch gafr, ac ar y dudalen flaen y fam a'r myn bach.
Aphan fyddai'r tywydd yn ddrwg ac yn anodd sychu'r yd, fe fyddent yn gwneud bychod, sef casglu rhyw wyth i ddeg o'r yd fyddai wedi ei godi bob yn bedair, a'i wneud yn un bwch mawr, gan agor un ysgub a'i rhoi ar dop y bwch er mwyn i ddwr y glaw redeg i lawr.
Sais yw Mike sydd wedi symud i Orllewin Cymru efo'i wraig Rhiannon (Mair Rowlands) a'i lysfab Gari (Cefin Vaughan) i redeg tafarn Y Bwch.
Mae hen air Cymraeg yn dweud fel hyn wrth gyfeirio at bwch gafr a hen hwch - "Gorau iau yw iau bwch, a gwaethaf iau yw iau hwch".
Ymysg y rhai sydd wedi eu hanafu y mae'r ffrindiau Tyrbo a Parchus a'r dihiryn lleol Gari 'Bwch' a'i gariad Sioned o Fferm Bodlondeb.
I wneud bwch, y drefn oedd cymeryd un o'r chwechau a'i O dudalen 30 ?
Yn yr ardal yma pedeiriau a chwechau oeddynt, ac roedd bwch yn beth hollol wahanol.
Does dim argoel o sandals a barfau bwch gafr yn perthyn i'r rhaglen hon.
Yn dweud "bwch" am nifer o ysgubau - minnau, gynt o ardal Ardudwy, yn dweud "bychod".
Mae'n gweithio fel tywysydd yng Nghastell Henllys ond hefyd mae'n ceisio cadw trefn ar ei gariad Catrin (Mari Grug) sy'n meddwi pob nos fel ffordd o ddygymod e cholli fferm Sychpant i Gari Bwch," eglura Gareth sy'n 26 oed ac yn enedigol o Grymych.