BWLL

AcronymDefinition
BWLLBroadband Wireless Local Loop
BWLLBellevue West Little League (Bellevue, WA)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fel taflu carreg i bwll o ddwr, mae'r crychau'n ymledu nes cyffwrdd a'r glannau.
I'r sawl sydd erioed wedi 'cerdded afon', wel, cerdded i fyny a thrwy'r afon ydach chi, yn dringo ambell raeadr neu graig, sy'n gallu bod yn anodd pan mae'n fwsoglyd a llithrig a galwyni o ddwer yn tywallt drostoch chi, a neidio i bwll dwfn os dach chi awydd.
Gwyddai'n hollol ym mha bluen y byddai'r pysgod fwyaf tebygol o gydio, gan newid pluen o bwll i bwll.
Ym mis Ebrill mae llun hudolus o fymryn o bwll mewn cae yn agos at lan y mr.
Gerllaw roedd swn dwr rhedegog yn llifo drwy bwll oedd yn llawn pysgod aur boliog a cherflun o greyr glas yn eu gwarchod.
A chofio yw'r peth pwysig, meddai Roy wrth Dr Elin Jones, wrth iddynt eistedd yn yr ardd goffa ar safle'r hen bwll glo.
Mewn gwirionedd mae yma bwll dwer gafodd ei siapio gan ddyn.
Yma ac acw roedd ambell i bwll dan y coed ac ambell i hen dderwen wedi goroesi.
Ef oedd y cyntaf i fynd i'r afael a bwystfil y Loch Ness hefyd, yn ol bob son!" O Loch Ness wedyn i bentref diarffordd Holystone yn Northumberland yng ngogledd Lloegr ac at bwll bedydd sy'n dyddio 'nol i oes y Rhufeiniaid.
Roedd eiddew yn hongian fel liana hir uwchben y dwer a bob hyn a hyn yn yr afon, roedd 'na bwll mwy na'i gilydd ac ychydig bach yn fwy llonydd.
Nodwedd werth chweil arall am y gyfres yw'r ffordd y rhoddir chwyddwydr ar gynefinoedd llai o fewn y brif gynefin - yn achos Cynefin y Fferm: wal gerrig, nant neu bwll dwr, neu'r adeiladau a'r gwrychoedd y soniwyd amdanynt eisoes.