BWTH

AcronymDefinition
BWTHBut What the Hay
BWTHBoogie with the Hook Inc. (entertainment production company; Stockton, CA)
BWTHBudget Web Total Hosting
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bwrdd y Wledd Mae bwrdd y wledd yn llawn o basgedigion Mewn llawer bwth a thref yng Nghymru fach, Llawenydd fydd yn llenwi llawer calon A'r plant yn dawnsio gyda'u miri iach.
Wedi'r cyfan, roedd dyfodol clybiau pl-droed y gynghrair yn bwysicach i lawer o bobol Cymru na dyfodol eu Cynulliad ac roedd mwy o frwdfrydedd tros fotio mewn rhaglen deledu na bwth pleidleisio.
Yna, bydd y tri sydd ar y brig wedyn yn cael eu gwahodd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint ac yn treulio'r bore yn gwneud amrywiol dasgau megis gweithio yn y Ganolfan Groeso / bwth tocynnau, gwneud cyfweliad gyda'r cyfryngau - gydag enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar y prif lwyfan yn y prynhawn.
'Ni welais byth mo'r bwth', meddai Williams Parry, ond roeddwn i wedi ei ganfod, ac roedd yr ieir o'm hamgylch.
Fe wylltiodd taflen y BNP fi ddigon i fy ngyrru i'r bwth pleidleisio yn y diwedd (pan gofiais).
Am ganrif pan oedd y bwth bocsio yn teithio ffeiriau Prydain, byddai rhybydd ar bedair ochr y cylch yn rhybuddio pawb nag oedd iawndal i'w gael am unrhyw niwed.
Fe wyddwn fod bwth bocsio Scarratt o Gaerdydd yn cychwyn bob Pasg ym Mlaenrhondda cyn ymlwybro i Drenewydd a Threherbert ac ymlaen trwy'r cwm nes cyrraedd Pontypridd, ac yna yn troi yn il i ail gychwyn ym Mlaenrhonda.