BWY

AcronymDefinition
BWYBritish Wheel of Yoga (national governing body for yoga in Britain)
BWYBlue Water Yachting (various locations)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"We work with Scamp and BWY Canine as part of our ongoing operation to tackle the sale of illicit and counterfeit tobacco.
Helen Smith, the BWY's chair, said she rued yoga's increasing commercialisation.
To find a qualified instructor search the BWY website www.bwy.org.uk
Stuart, of BWY Canine Ltd, trains specialist detection dogs to sniff out tobacco, firearms, drugs, explosives, meat and even human remains.
Dros yr wythnos ddiwethaf, y cwestiwn dros bwy fydd yn cael chwarae dros Ddenmarc sydd wedi hawlio'r penawdau.
Y cardiolegydd Gethin Ellis fydd yn trafod ei waith yn delio gydag afiechydon y galon, gan gynnwys manylion am bwy sydd yn debygol o gael afiechyd y galon, beth ydi'r ffactorau risg, a sut i'w hosgoi.
The British Wheel of Yoga (BWY), the governing body for yoga in the UK, say kids from the age of three are taught some asana (postures) and concentration techniques.
Peidiwch meddwl gormod am bwy sy' mewn rheolaeth o'ch holl lif newyddion.
Officers, worked alongside sniffer dogs from BWY Canine, as the raids were carried out as part of Sandwell's Safer 6 campaign.
Dim ond y sawl sydd heb ymladd erioed sy'n dadlau am bwy enillodd a phwy gollodd."
Os yw'r car yn torri lawr, yn cael teiar fflat neu'r biben yn cwympo ffwrdd, at bwy maen nhw'n troi?