BYBL

AcronymDefinition
BYBLBloomfield Youth Basketball League
BYBLBolingbrook Youth Baseball League (Illinois)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hynny mewn trefi fel Llanrwst a Phorthmadog - tu allan i'r cylch ddieflig o drefi Coleg a Neuaddau Preswyl, cadarnleoedd y bybl.
Diwylliant Cymraeg a Chymreig sy'n "braindead" wedi ei fradychu gan arweinwyr y 60au a'r beirdd a chantorion ac wedi ei sbaddu gan y "bright young things" ar Bandit a bybl Huw Stephens.
Os ewch chi mas o'r bybl, does dim rhaid mynd yn bell i weld agweddau rhagfarnllyd a hiliol.
Mi fyddai rhywun yn disgwyl i gyfarwyddwyr ffilmiau o Gymru astudio ffilmiau Scorsese, neu actor wylio De Niro yn yr un ffordd a byddai arlunwyr yn mynychu'r Tate Modern ond rhywsut mae'r bybl pop Cymraeg uwchlaw hynna.
Mae'r CD wedi cael ei chwarae dipyn yn y car a mae trac Cymraeg (yr unig un) gan Meic Stevens hefyd yn ymddangos ar y CD, sydd mewn ffordd yn atgoffa rhywun fod Stevens yn artist "go-iawn" ac yn gallu chwarae syrcit ar wahan i'r un o fewn y bybl Cymraeg.
Ond unrhyw funud yn awr y mae'r cyfan yn mynd i ddadfeilio ar bybl yn ffrwydro'n ddim.
Roedd yna amrywiaeth o bethau ynddo f o gan gynnwys bybl bath a channwyll a ballu.
Yn ystod fy hanner canrif a mymryn i, mi welais i sawl un ohonyn nhw, o Harold Wilson yn gorfod gostwng pris y bunt yn y '60au, i'r tywysogion olew yn codi pris tanwydd yn y '70au ac ymlaen trwy chwalfa'r drefn ariannol Ewropeaidd dan John Major at glec y bybl dot com.
Ond dwi hefyd yn dweud fy mod yn teimlo fod yr holl gysyniad o "Byd Pop Cymraeg" drosodd, hynny yw y Byd Pop Cymraeg yna sydd yn byw mewn bybl, y bybl o Bandit, Maes B a phopeth arall sydd yn cyfyngu ar unrhyw awydd i ymestyn ffiniau a chwalu muriau.
Gwilym Ceidiog Hughes Memorial Award - Project for Welsh learners under 12 years old: Bybl a'r Criw, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Lampeter.
As a member of the popular group Diffiniad, Cottrell was invited to guest on S4C programmes such as Syth, Bybl Gym and Garej.