BYW

AcronymDefinition
BYWBring Your Wallet
BYWBackyard Wrestling
BYWBarry Youth Watersports (South Wales, UK)
BYWBaha'i Youth Workshop
BYWBets You Win (gambling forum)
BYWBy Your Way
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Mae byw yn Efrog Newydd bach fel bod mewn breuddwyd.
Nid yn unig y mae'n rhaid i'r ffermwr dalu costau milfeddygol ar gyfer trin da byw neu eu rhoi i gysgu, mae perygl y bydd defaid beichiog yn colli eu hwyn.
Mi fydd Bethan yn cwrdd ag Emyr Roberts, gwarchodwr yr ynys oedd yn arfer byw yn Saudi Arabia ac yn gyfrifol am edrych ar 'l gerddi 25 o feysydd awyr y wlad!
"Dwi'n ymwybodol pan dwi'n croesi'r ffin fy mod i'n byw yn Lloegr, a dwi'n meddwl bod pobl ffordd hyn yn ymwybodol iawn o'r ffin hefyd.
Bydd y criw yn byw, gwisgo, hamddena a gweithio fel pobl yng nghyfnod Oes y Tuduriaid yn Llys Tretwr ger Crughywel yng ngodre Bannau Brycheiniog.
Mae'r darllediad byw rhwng 9am a 5pm hefyd ar gael ar wefan S4C, yn ogystal a ffrwd fyw o'r Sied Gneifio ac o'r Prif Gylch.
Os nad oeddech yn ddigon lwcus i gael tocyn i'r sioe, peidiwch phoeni, cewch fwynhau'r uchafbwyntiau i gyd yn Byw yn yr Ardd nos Lun.
Mae Anita wrth ei bodd a Chaerdydd lle mae hi wedi byw erioed.
Ac yntau ei hun yn ffan o'r genre yma o arswyd mae Bardd Plant Cymru a'r cyflwynydd Aneirin Karadog yn edrych ymlaen at balu'n ddyfnach i fyd y meirw byw.
Bydd yna berfformiadau byw a chyfweliadau gan rai o fandiau gorau Cymru - Elin Fflur, Yr Ods, Cowbois Rhos Botwnnog, Colorama, Masters In France, Plant Duw, Jen Jeniro a llawer mwy.
O ddewis pwnc mor ddwys, mae cyfrifoldeb ar yr awdur i wneud cyfiawnder a'r rhai sy'n byw gyda'r salwch gan aros yn driw i'w profiadau hwy, a llwydda Dewi Wyn Williams i gyflwyno portreadu darlun gonest, a hynny heb fod yn orddramatig.
Ac wrth gadw at ddelfryd y cwmni i arloesi bydd Costa Byw yn rhywbeth newydd a gwahanol hefyd.