BED

(redirected from Bediende)
AcronymDefinition
BEDBend (Amtrak station code; Bend, OR)
BEDBusiness Education (academics)
BEDBachelor of Education
BEDBinge Eating Disorder
BEDBlue-Eyed Devil
BEDBediende (Dutch)
BEDBasic Education Development (various locations)
BEDBusiness and Economic Development
BEDBasic Education Division (various locations)
BEDBus Extension Driver
BEDBack End Data
BEDBiological Engineering Division
BEDBioengineering Division (American Society of Mechanical Engineers)
BEDBoard of Economic Development (Luxembourg)
BEDBasic Engineering Design
BEDBachelor of Environmental Design
BEDBiological Effective Dose (radiotherapy)
BEDBest Effort Delivery
BEDBeverage Entertainment Dining (restaurant, Miami Beach)
BEDBoron Enhanced Diffusion
BEDBoiler Efficiency Directive
BEDBois Expo Distribution (French: Wood Distribution Expo; various locations)
BEDBedford, MA, USA - Bedford (Airport Code)
BEDBornholm Eye Disease
BEDBureau of Energy Development
BEDBattlefield Environment Directorate (US Army)
BEDBuilding Emergency Director
BEDBulk Encryption Device
BEDBit Error Detector
BEDBase-Emitter Diffusion
BEDBase Enrollment Date
BEDBasic Electronics Division
BEDBus Error Destination
BEDBasic Electronic Development
BEDBlock Error Detector/Detection
BEDBanc d'Essai et de Diagnostic des Tracteurs (French: Tractor Bench Testing and Diagnosis; project)
References in periodicals archive ?
Hulle word wel as eksemplaries van die teenwoordigheid van huiswerkers in die Afrikaanse letterkunde voorgehou, dikwels in dieselfde asem as Minnie Postma se versamelings sketse Ek en my bediende (1955) en Alweer my bediendes (1959).
klink die bediende Staphyla se nuwe naam Stoffila nes die Griekse naam (staphula, druiwetros) en ook soos die Afrikaanse stoflap; die buurman Megadorus (Gr.
Die opvou van haar diensklere dui op haar bevryding, tydens die nagtelike ritueel, uit die lewe wat haar nie net 'n bediende nie, maar ook 'n ideologiese slavin gemaak het.
Die dagboekgedeeles volg ook 'n chronologiese lyn, vanaf die moment in 1960 toe Agaat gedwing is om die status van bediende te aanvaar tot met Jakkie se verjaardag in 1985, waar hy eweneens besluit het om die land en sy ouers te verlaat.
(...) Toe alreeds wou hy nie kos eet as ek dit vir hom neersit nie, en het hy my verder beledig deur dit van die bediende aan te neem Die drietal Boereoorlogverhale in die middel van die bundel vorm myns insiens 'n besliste laagtepunt.
Opeens staat dan de bediende voor haar, die een boodschappenlijstje voor de slager wil hebben.
Die kyker kry dan 'n uitbeelding van die situasie deur die stem van die blanke vrou wat eintlik selfsugtig reageer wanneer die bediende nie opdaag nie (25).
In Van Niekerk se Agaat staan 'n vergelykbare ekstreme vorm van identiteitsverlies en -verkryging in die kern van die roman, naamlik die wat betrokke is by die verhouding tussen die sterwende Milla de Wet wat onbeweeglik en stom op haar sterfbed le, en haar bediende, Agaat Lourier, met wie sy probeer kommunikeer.
Grove se Agnete weerspieel egter ook sekere aspekte van Rochester se waansinnige vrou, Bertha (wat later die hoofkarakter in Rhys se roman sou word) deurdat Grove 'n koloniale element aan Agnete se agtergrond verleen (deur die onheilspellende "geel" Franssprekende oppasster en bediende uit Noord-Afrika, Josephine) asook ten opsigte van die aspek dat dit die ontgogelde landheer se eggenote (eerder as sy minnares) is, wat hom baie ongelukkig gemaak het en wat 'n skadu oor die nuwe verhouding gooi.
Ze moeten voor de buren en bedienden een geschikt verhaal verzinnen, een gepast masker opzetten--en al dit voor de nieuwe dag begint, voor de knecht Hendrik een melkemmer komt halen (Coetzee 2003b: 22), voor de bediende in de keuken verschijnt (Emants 1894: 265).