BPGP

(redirected from Benzoyl-Phenylalanyl-Glycyl-Proline)
AcronymDefinition
BPGPBenzoyl-Phenylalanyl-Glycyl-Proline