BPGP

(redirected from Benzoyl-Phenylalanyl-Glycyl-Proline)
AcronymDefinition
BPGPBenzoyl-Phenylalanyl-Glycyl-Proline
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.