BIOZ

(redirected from Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia)
AcronymDefinition
BIOZBezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia (Polish: Information and Plan for Health and Safety)
References in periodicals archive ?
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow przed ryzykiem zwiazanym z czynnikami chemicznymi w srodowisku pracy.
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, 11.
Sytuacja ta budzi coraz wiekszy niepokoj i zainteresowanie zarowno rzadow, jak i organizacji pozarzadowych powolanych do dzialalnosci na rzecz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracujacych--Swiatowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization--WHO) oraz Narodowego Instytutu Zdrowia i Bezpieczenstwa Pracy (National Institute for Occupational Safety and Health--NIOSH), a takze pracodawcow i pracownikow.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obowiazujace w GPSK UM zawiera Zalacznik Nr 2 do specyfikacjiZamawiajacy na warunkach okreslonych w Zalaczniku Nr 15 do specyfikacji przekaze w dzierzawe Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na cele socjalno-gospodarcze o lacznej powierzchni 42,15 m2.