BiLaGA

AcronymDefinition
BiLaGABisexual, Lesbian and Gay Alliance
References in periodicals archive ?
37) RABT F1 FA:5: Agreement made at Copenhagen, 18/8-1965 between HAL, SAL, Transatlantic and Wallenius; RABT Styrelsesammantrade, PM, 6/9-1966, [section] 36, Bilaga B, PC, 5/6-1966; SAL Styrelsesammantrade, 5/10-1966, [section] 4.
Bilaga 1: Medicinska Fbdelse registret 1973-2008; Guttmacher Institute.
2002), 'Fiscal policy: Institutions vs rules', bilaga 5 in Stabiliseringspolitik i valutaunionen, SOU 2002:16, Stockholm.
NUTEK (1994), "Naringslivets till vaxtforutsattningar till 2010", Bilaga 6 till Langtidsutredningen 1994.
1992), "Inkomst- och formogenhetsfordelningen 1967-87", Bilaga till SOU 1992:19.
Fr information om respektive objekts stdytor, se bilaga 4 Information om ingende objekt.
Kopiering/svllning av svllpappersbilder innebr att frn PDF (eller CorelDRAW-format) framstlla svllpappersbilder som ska anvndas vid taktil lsning, dessa bilder binds in i de tryckta bckerna eller bifogas som bilaga.
Efterfrgade produkter framgr av bilaga Sortimentsfrteckning.
Ungefrlig volymfrdelningen mellan produkterna fr 2014 framgr av Bilaga Pris.
Vstra Gtalands lns landsting/Vstra Gtalandsregionen (VGR) inbjuder Er att lmna anbud avseende CTG-utrustningar med tillbehr, reservdelar och frbrukning gllande olika Produktgrupper enligt produktgruppsflikar i Produktspecifika krav, bilaga 2 och Sortiment-Anbudsprislista, bilaga 4.
Denna upphandling omfattar kp av intraokulra linser, lsningar och operationsmaterial fr Landstinget Vsternorrland enligt beskrivning i bilaga Kravspecifikation och bilaga Mall fr upphandlingskontrakt.
Minimiomfattning enligt bilaga 1, Kravspecifikation och kommersiella villkor och enligt nedan indelning.