BIJV

(redirected from Bijvoorbeeld)
AcronymDefinition
BIJVBijvoorbeeld (Dutch: for instance)
References in periodicals archive ?
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is bijvoorbeeld zowel door traditionelen en nieuwrealisten als door (post)experimentelen maatschappelijke poezie voortgebracht.
Het begrip 'cultuur' werd echter heel wat breder opgevat: het rechtssysteem en andere sociale instituten, bijvoorbeeld, zouden dezelfde Volksgeist moeten ademen.
Wetenschappelijk onderzoek kan overal worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op een werkplek, tijdens een formele educatiecursus, tijdens een gesponsord academisch programma, in groepen, of als individu die thuis onafhankelijk onderzoek doet.
Die Boerevrou werd bijvoorbeeld grotendeels gefinancierd door Mabel Malherbe's echtgenoot.
Deze ingenieursdiensten hebben betrekking op infrastructurele projecten, zoals de aanleg van wegen met inpassing van bijkomende adviesdiensten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot openbare verlichting, riolering, milieuadviezen, NGE, flora- en fauna, kabels en leidingen en verkeerskunde.
Tot 1972 was bijvoorbeeld de Nederlands-Indische letterkunde, in de woorden van Gerard Termorshuizen, niet meer dan 'een exotisch stiefkind binnen de literatuurgeschiedenis' geweest, verwaarloosd door de officiele literaire boekhouding en daardoor bijna vergeten (Termorshuizen 1990).
Over rol en achtergrond van de Indonesische onderhandelaar Setiadjit zouden bijvoorbeeld interessante gegevens kunnen worden toegevoegd.
Een speciale plaats onder deze schokervaringen nemen Diedriks aanvallen van naarheid in, zoals bijvoorbeeld op de verlaten boerderij.
Allerlei onvermoede details worden verschaft over bijvoorbeeld censuur en controle op deviezensmokkel--zelfs het opsturen van ongebruikte postzegels was onder deze regels verboden.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit Kevin Walzers polemiek in The ghost of tradition (1998) met academische poezievorsers in de laatste decaden van de vorige eeuw in Amerika.