BPHZ

(redirected from Bogoliubov-Parasuik-Hepp-Zimmerman)
AcronymDefinition
BPHZBogoliubov-Parasuik-Hepp-Zimmerman