BILL

(redirected from Bwrdd Iechyd Lleol)
AcronymDefinition
BILLWilliam
BILLBillet
BILLBwrdd Iechyd Lleol (Welsh: Local Health Board)
BILLBeer Industry League of Louisiana
BILLBainbridge Island Little League (Washington)
BILLBofors Infantry Light and Lethal Anti-Tank Missile (Sweden)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae uned diogelwch tai'r cyngor yn gweithio yn yr un ganolfan a staff Heddlu'r De a Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd bellach ac yn cydweithio'n agos a.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bwrdd Iechyd Lleol Conwy ac Ymddiriedolaeth Conwy a Sir Ddinbych y GIG wedi datblygu canolfannau gofal iechyd sylfaenol sy'n newid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yno.