BYIG

(redirected from Bwrdd Yr Iaith Gymraeg)
AcronymDefinition
BYIGBwrdd Yr Iaith Gymraeg (Welsh Language Board)
BYIGBeth Yeshua International Group
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Rhygnodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn ei flaen yn drwsgl, ond welais i fawr o newid yn sefyllfa''''r Gymraeg.
Fe gawn ddarganfod mwy am gyn-gadeirydd Dw r Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg wrth iddo gyhoeddi ei hunangofiant, Dyfroedd Dyfnion.
Mae prif wobr o pounds 5,000 ac mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi cyfrannu gwobr bellach o pounds 2,000 i'r cwmni sydd yn gwneud defnydd arloesol o'r iaith Gymraeg neu ddwyieithrwydd.
Bwrdd yr Iaith Gymraeg, the Welsh Language Board, albeit with little power, has done much work in making various companies realise the importance and potential of a bilingual Wales.
Fe gawn ddarganfod mwy am gyn-gadeirydd Dwr Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn ei hunangofiant, Dyfroedd Dyfnion.
Mae'r ardal yn arwyddocaol oherwydd yn l Bwrdd yr Iaith Gymraeg mae parhad y Gymraeg fel iaith bob dydd yma "o dan fygythiad difrifol".
Busnesau'n canmol cymorth gwerthfawr Bwrdd yr Iaith Gymraeg Dros y blynyddoedd diwethaf mae yna ewyllys da cynyddol wedi ei ddangos tuag at yr iaith Gymraeg.
Dywedodd Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Meri Huws: "Yn y gorffennol byddai pobl wedi cysylltu tasgau ffurfiol fel prynu a chymharu prisiau yswiriant rhywbeth y buasent yn awtomatig wedi ei wneud trwy gyfrwng y Saesneg.
Ers iddynt gysylltu Bwrdd yr Iaith Gymraeg mae ganddynt gynlluniau mawr i ddyfnhau eu gwreiddiau Cymreig eleni trwy gyflwyno''r iaith Gymraeg i''r safle.
Cymdeithas/ Bwrdd yr Iaith Gymraeg have free badges which learners are entitled to wear.
Yng Nghaerdydd heddiw (10 Mawrth 2011) mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn trefnu cynhadledd undydd er mwyn trafod twf y Gymraeg ym myd busnes ac i ddathlu'r llwyddiannau sydd wedi bod.
Ar y panel by dd y Dr Dai Lloyd, AC, Plaid Cymru, Alun Cairns, AC, y Blaid Geidwadol; Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r cerddor Rhys Mwyn.