CALFIN

AcronymDefinition
CALFINCalifornia Fisheries Information Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(32.) Billing P, Tahir S, Calfin B, Gagne G, Cobb L, Targan S, et al.
In addition, females appear more likely to hold conservative attitudes regarding sexuality (Calfin, Carroll, & Schmidt, 1993).
Roedd golwg pawb ohonon ni'n wahanol iawn pan oedd Cymru (a Lloegr a'r gweddill hefyd) yn rhan o'r Eglwys Babyddol ac, wrth gwrs, Ewropead oedd Calfin.
Er mai creadur digrefydd ydw'i, a'n bod yn byw mewn oes felly, erys y ffaith fod pobl fel Calfin, Lwther a'u dilynwyr wedi cael dylanwad mawr ar y byd yr ydym yn byw ynddo.